Menu
Menu

Aurinkosähköstä tietoa hakeva ei joudu enää pulaan

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Motivan verkkosivuille on koottu uusi aineisto aurinkosähköstä palvelemaan suunnittelijoita ja aurinkosähkön hankintaa harkitsevia. GBC Finland on ollut mukana hankkeen ohjausryhmässä.

ympäristötalo002Motivan verkkosivujen aineistossa on perustiedot aurinkosähköstä, laitteistoista, hankinnasta, asennuksesta. Myös lainsäädäntöä ja standardeja, rakentamismääräyksiä, sähköverkkoon liittymistä ja sähkön myyntiä käsitellään. Sivuilla on lisäksi esimerkkejä käyttökokemuksista ja aurinkotuotannon seurantakohteita.

“Aurinkosähkö kiinnostaa monia, mutta yhtenäistä koottua tietoaineistoa järjestelmän hankintaa harkitsevalle ei ole ollut aiemmin suomeksi saatavilla. Tällä kokonaisuudella korjaamme puutetta”, sanoo asiantuntija Milja Aarni Motivasta.

Järjestelmän ammattitaitoinen suunnittelu on tärkeää. Hyvällä suunnittelulla ja mitoituksella varmistetaan, että tuottaja onnistuu käyttämään mahdollisimman suuren osan omasta tuotannostaan.

“Sähköverkkoon liitetyssä taloudessa suurin taloudellinen hyöty syntyy siitä, että oma tuotanto korvaa ostosähköä. Jos kaikkea tuotettua sähköä ei pysty heti käyttämään, on ylijäämälle oltava jokin kulutuskohde. Sähkö voidaan varastoida akkuihin tai myydä verkon kautta markkinoille. Verkkoon sähköä tuottavan täytyy olla tietoinen lainsäädännöstä ja määräyksistä”, Aarni selittää.

Tietoaineisto on tehty todelliseen tarpeeseen

Työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Annukka Saaren mukaan Motivan aurinkosähkösivulle koottu tietoaineisto tukee työ- ja elinkeinoministeriössä meneillään olevaa sähkön pientuotannon edistämistyötä. Aineisto palvelee myös alan koulutusta.
“Käytämme tätä aineistoa pohjana, kun toteutamme aurinkosähköasentajien sertifiointikoulutusta”, sanoo järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:sta.

Aineiston Motivan verkkosivuja varten kokosi Gaia Consulting Oy. Työtä ohjasi alan asiantuntijoista koottu ryhmä, johon kuului edustajia ABB:stä, Energiateollisuudesta, Fortumilta, GBC Finlandista, Helsingin Energiasta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Lähienergialiitosta, Motivasta, SRV:stä, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:sta, Tekesistä ja ympäristöministeriöstä.
Hankkeen rahoittivat ABB, Fortum, Helsingin Energia, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö.[hr]

Lisätietoja
www.motiva.fi/aurinkosahkö

Milja Aarni, puh. 0424 281 238, milja.aarni@motiva.fi, Motiva Oy

European Solar Days
Parhaillaan vietetään European Solar Days -tapahtumaa 1-18.5.2014. Sen yhteydessä järjestetään eri maissa aurinkoenergiatapahtumia. Tapahtumasivut löytyvät osoitteesta http://www.solardays.eu/events.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami