Kansainvälinen BUILD UPON -projektimme ensimmäinen vaihe päättyi tiistaina 28. helmikuuta. Nyt on aika katsoa, mitä maailman suurin korjausrakentamisen yhteistyöhanke on saanut aikaan Euroopassa – onhan mukana ollut jopa 2000 toimijaa!

Euroopan maat viimeistelevät tällä hetkellä energiatehokkuusdirektiivin artikla neljän vaatimien kansallisten korjausrakentamisen strategioiden ensimmäistä päivityskierrosta. Tätä prosessia tukenut BUILD UPON -hankkeemme on juuri saatu päätökseen ja siihen osallistuneiden maiden Green Building Councilit ovat keränneet yli 100 sidosryhmätyöpajasta saadut kommentit ja ehdotukset yhteen ja valmistelevat yhteenvetoja toimitettavaksi kansallisesta päivitysprosessista vastuussa oleville tahoille.

Suomen kaikkien työpajojen yhteenvedot löytyvät täältä.Tilaisuuksissa pidetyt esitykset taas löytyvät SlideShare-tilitämme. Työpajojen teemoina olivat kansallinen iso kuva (yhteistyössä ympäristöministeriö), toimitilojen energiatehokkuus (yhteistyössä RAKLI ja TETS-toimijat), asuinkerrostalojen energiahaasteet (yhteistyössä ympäristöministeriö, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kuluttajien energianeuvonta), energiatehokkuuskorjausten kysynnän kasvattaminen (yhteistyössä VTT), kuntien haasteet sekä energiatehokkuuskorjausten rahoitusmahdollisuudet.

Brysselin BUILD UPON Leaders’ Summitissa esillä parhaita esimerkkejä kansallisista käytännöistä

Kaksivuotinen Euroopan komission Horizon 2020 -ohjelman rahoittaman hankkeen viimeinen työpaja järjestettiin 20.–21.2. Brysselissä. Hankemaat yhteistyökumppaneineen kokoontuivat jakamaan kokemuksiaan, kansallisia näkemyksiä ja tunnistettuja erityishaasteita, keskustelemaan strategioiden päivitystyön etenemisestä sekä inspiroitumaan toistensa kunnianhimoisimmista saavutuksista. Suomen korjausrakentamisen strategian kansallista päivittämisprosessia olivat paikalla esittelemässä Eero Nippala (Tampereen ammattikorkeakoulu) sekä Terttu Vainio (VTT).

Brysselin BUILD UPON Leaders’ Summit II -tapahtumassa Suomen kansallisen korjausrakentamisen strategian päivityksen askelmerkkejä esitteli Eero Nippala (TAMK).

Mitä sitten on saatu aikaan?

Hanke toi Espanjan Green Building Councilin johdolla yhteen 13 maata ponnistelemaan yhdessä yhä kunnianhimoisempien korjausrakentamisen strategioiden laatimisen tukemiseksi ja viedäkseen Eurooppaa yhteisvoimin kohti energiatehokkaampaa tulevaisuutta. BUILD UPON -hankemaat tekivät läheistä yhteistyötä kansallisten strategian päivittämisestä vastuussa olevien tahojen kanssa. Suomessa tästä päivitystyöstä vastaa ympäristöministeriö, joka myös on ollut tiiviisti mukana hankkeessa, sekä kansallisessa työryhmässä että kansainvälisessä Advisory Boardissa. Kahden vuoden aikana BUILD UPON on koonnut hankemaissa yhteen kaikki korjausrakentamisen tärkeimmät sidosryhmät keskustelemaan siitä, miten energiatehokkuutta voitaisiin yhä paremmin edistää heidän toimintansa kautta korjausrakentamisen keinoin ja miten kansalliset strategiat voisivat omalta osaltaan tukea tällaista toimintaa mahdollisimman hyvin.

Lopullisena tavoitteena on löytää askelmerkkejä sille, että korjausrakentamisessa piilevä valtava energiatehokkuuden parantamisen potentiaali saataisiin kokonaisuudessaan hyödynnettyä matkalla kohti vuoden 2050 ilmastotavoitteita. Kaikkien eri teemoja käsitelleiden työpajojen raportit on ladattavissa osoitteesta www.buildupon.eu ja Green Building Councilit ovat myös laatineet yhteenvedon kansallisesti tarvittavista toimenpiteistä ja ehdotuksista kansallisen strategian päivitystyöhön. Nämä tullaan julkaisemaan samalla sivustolla.

Green Building Council Finland haluaa lämpimästi kiittää kaikkia 23 Suomen työryhmässä mukana ollutta asiantuntijaa, tapahtumakumppaneita sekä kaikkia 120 työpajoihimme osallistunutta organisaatiota hienosta keskustelusta, rakentavasta asenteesta kansallisten haasteidemme voittamiseen sekä aktiivisuudesta päivitettävän korjausrakentamisen strategian kommentoimisessa.

Suomessa BUILD UPON -hankkeen työpajoihin osallistui toimijoita tasaisesti ympäri kiinteistö- ja rakentamisalaa.

Hanke lukuina:

  • Vuonna 2016 BUILD UPON on osallistanut 2,000 tärkeintä korjausrakentamisen sidosryhmää
  • Järjestänyt 100 työpajaa ympäri Euroopan mahdollistaakseen laaja-alaisen yhteistyön Euroopan energiatehokkuu- ja ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi korjausrakentamisen keinoin
  • RenoWiki portaaliin kerätty yli 750 korjausrakentamisen ratkaisua yleistä tietoisuutta lisäävistä hankkeista aina poliittisiin toimenpiteisiin ja rahoitusta käsitteleviin kokonaisuuksiin, eli sellaisia hankkeita, joista voi hakea inspiraatiota kansallisen toiminnan kehittämiseen
  • BUILD UPON on kerännyt myös kiitosta useilta valtioilta ja hallituksilta, kaupungeilta ja julkisilta toimijoilta ympäri Euroopan

Hiljattain Irlannin ministeri Seán Canney totesi, että “BUILD UPONin kaltaisten projektien antaman tuen seurauksena olen vakuuttunut, että voimme muuntaa kunnianhimoiset tavoitteemme konkreettisiksi toimenpiteiksi päästöjen vähentämiseksi ja aikaansaadaksemme muutoksen, jota taloutemme hiilidioksidipäästöjen poistaminen vaatii.”  Viime vuonna myös Euroopan komission Vice President Maroš Šefčovič ylisti hanketta: “WorldGBC’s BUILD UPON on todellinen johtajien ja suunnannäyttäjien yhteistö – me luotamme teidän johtajuuteenne Euroopan laajuisen korjausrakentamisen muutoksen aikaansaamisessa.” 

Mitä seuraavaksi?

BUILD UPON -hanke on virallisesti päättynyt, mutta periaatteessa kyseessä on vain sen ensimmäinen vaihe. Kansalliset Green Building Councilit toimittavat hankkeen tuloksena muodostetut näkemykset kunkin maan korjausrakentamisen tilanteesta ja ehdotuksensa energiatehokkuuden yhä laajempaan parantamiseen strategian päivityksestä vastaaville tahoille. Euroopan jäsenmaiden on määrä toimittaa päivitetyt kansalliset korjausrakentamisen strategiat 30. huhtikuuta mennessä. Lisäksi hankkeesta julkaistaan maakohtaisia yhteenvetoja sekä hankkeen loppuraportti.

Tavoitteena on jatkaa kansallisia strategioita tukevaa työtä myös niiden täytäntöönpanon osalta sekä olla tiiviisti mukana myös kolmen vuoden päässä häämöttävällä seuraavalla päivityskierroksella.


Lataa kaikkien BUILD UPON -työpajojen yhteenvedot linkistä!

buildupon.eu/fi/dialogi/countries/finland/

Lisätietoja: Sami Lankiniemi (etunimi.sukunimi@figbc.fi).

Share →