Currently viewing the category: "Peruskorjaukset"

Hyvä liikeidea on sellainen, joka ratkaisee ongelman, jonka ratkaisusta joku on valmis maksamaan. Kun liiketoiminnan rakentaa globaalien ongelmien ratkaisemiseksi, tuottomahdollisuudet ovat melkoiset.

Esimerkiksi energiatehokkuus tarjoaa monipuolisia bisnesmahdollisuuksia. Ajatushautomo Demoksen mainio esitys aiheesta Ilmastonmuutos – miten isännöitsijä voi tehdä siitä bisnestä? tiivistää olennaisen (ks. esitys alla).

Tilanne on tämä: CO2-päästöjä on vähennettävä. Energian hinta nousee. Lämmityksen energiankäyttö pienenee.
Tämä tapahtuu: Energiakorjauksista syntyy paljon uutta liiketoimintaa – myös isännöintiyrityksille. Isännöitsijät voisivat

  • tarjota strategisen suunnittelun palveluita (strategia luo pohjaa lisäpalveluiden myymiselle)
  • tuottaa tietoa päätöksenteon pohjaksi (tiedon jalostaminen mahdollistaa korkeamman hinnoittelun)
  • tuotteistaa tarjoamansa palvelut (tuotteistus ja tuotteista viestiminen kehittävät liiketoimintaa)

Ympäristöministeriö on avannut korjausrakentamista ohjaavan sivuston osoitteeseen www.korjaustieto.fi

Selailun perusteella sivusto vaikuttaa hyödylliseltä tietolähteeltä korjausrakentamisprojektien kanssa painiskeleville.

Sivuston tekijöiden mukaan asiantuntijoiden kokoama sisältö on tarkoitettu asukkaille, omistajille ja taloyhtiöille sekä kiinteistönhoidon ammattilaisille. Käytännönläheiset työkalut, neuvontapalvelu ja luotettavien ammattilaisten hakupalvelu auttavat ylläpitämään terveellisiä, arvonsa säilyttäviä suomalaiskoteja.

Madridin alueen paikallishallintoviranomainen (Madrid Regional Government) hyväksyi vastikään vesikiertoisen lattialämmityksen osaksi korjausrakentamisohjelmaansa.

Viranomaiset päättivät tukea vesikiertoista lattialämmitystä, koska sen avulla kondenssikattiloista voidaan saada irti enemmän säästöä.

Osana ohjelmaa alueviranomainen antaa rahallista tukea jokaiselle kiinteistölle, jossa perinteisen kiinteistökattilan tilalle vaihdetaan uudenaikainen kondenssikattila. Jos samassa yhteydessä myös lämmitysjärjestelmä muutetaan vesikiertoiseksi lattialämmitykseksi, tuki kasvaa 500 eurolla.

Ilmaston muutoksen torjumiseksi käynnistetty ohjelma julkistettiin jo vuonna 2008, ja sillä pyritään lisäämään kestävän kehityksen mukaista energian käyttöä.

Lisätietoja Madridin alueen energiansäästöohjelmasta löytyy täältä.

Suomalaiset tutkijat käynnistävät Toxtest-tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kehittää sisäympäristönäytteille soveltuva käytännöllinen mittausmenetelmä. Menetelmää hyödynnettäisiin homevaurion vakavuuden arvioinnissa.

Ympäristöministeriön mukaan 600 000–800 000 suomalaista altistuu päivittäin homeesta aiheutuville sisäilman epäpuhtauksille. (Kirjoitin blogissa aiheesta aiemmin täällä).

Alttiimpia homeongelmille ovat 1960–1980-luvun rakennukset, jotka muodostavat suuren osan Suomen rakennuskannasta ja ovat nyt peruskorjausiässä. Mistä korjaaminen pitää aloittaa?

”Rakennusten korjaustarpeen arviointia vaikeuttaa käytössä olevien menetelmien rajallisuus. Puutetta on muun muassa keinoista, joiden avulla voidaan arvioida vaurion terveydelle haitallisia ominaisuuksia”, Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen sanoo. Toxtest-tutkimushanke on osa kosteus- ja hometalkoita, joka on valtioneuvoston päätöksellä käynnistetty viisivuotinen ohjelma. Hankekokonaisuutta vetää ympäristöministeriö.

Kolmivuotinen tutkimushanke toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin yliopiston sekä Työterveyslaitoksen yhteistyönä.

Lisää Toxtest-tutkimushankkeesta täällä.

Tiesitkö, että Suomen ensimmäinen kansallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 1998? Nyt on startattu työpajasarja, joka tähtää ohjelmaan 2.0 (Apoli).

Työpajasarjaa ovat rakentamassa ajatushautomo Demos yhdessä eri ministeriöiden ja valtion rakennustaidetoimikunnan kanssa.

Uuden arkkitehtuurpoliittisen ohjelman – eli apolin –  pääteemoina ovat korjausrakentaminen ja viisas uudistaminen, asuminen ja hyvinvointi, sekä kaupunkikehitys. Vihreän rakentamisen teemoja, siis.

Työpajasarjaan osallistuu toimijoita yhteiskunnan eri alueilta: politiikan ja talouselämän piiristä, valtion ja kuntien hallinnosta, yliopistoista ja korkeakouluista, rakennus- ja kiinteistöalalta sekä kansalaisverkostoista.

Demoksen työpajojen alustukset löytyvät Slidesharista. Tässä yksi kiinnostavimmista: “Kaupungistuvan Suomen perintö”. Esitys on lyhyt mutta kattava tiivistelmä suomalaisesta asuinympäristöstä.