Toimikuntiemme osalta on käynnissä edustajahaku vuosille 2018-2019. Jäsenet voivat ehdottaa edustajiaan yhdistyksemme toimikuntiin 31.10. mennessä.

Vuoden 2018 alussa aloitamme uuden kaksivuotisen toimikuntakauden. Toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet valitaan nyt syksyllä loka-marraskuun aikana. Toimikunnat kokoontuvat kevään ensimmäiseen kokoukseensa tammi-helmikuussa. Nykyiset toimikunnat jatkavat tämän vuoden loppuun normaalisti.

Taustat ja tavoitteet
Kaksivuotiseen toimikuntatyöskentelyyn siirtymisen tavoitteena on varmistaa, että toimikuntien toiminnassa on mukana jäsentemme terävimmät voimat ja sopivimmat henkilöt. Haluamme varmistaa, että jokaisella jäsenellä on yhtäläinen mahdollisuus ehdottaa edustajaansa toimikuntaan. Lisäksi uskomme, että kaksivuotisuus rytmittää toimikunnan tekemistä sopivasti ja mahdollistaa myös määräaikaisen sitoutumisen.

Miksi mukaan – toimikuntien toiminta

Toimikunnat ovat jäsentemme edustajista koostuvia monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa käsitellään tuoreimmat kuulumiset, jaetaan parhaita käytäntöjä, opitaan, ja tietenkin kehitetään yhdessä. Toimikunnat painottavat yhteistyömahdollisuuksiin tarttumista ja kestävyyden edistämistä.

Toimikunnat voivat järjestää tilaisuuksia ja kohdevierailuja, tunnistaa alan muutostarpeita ja toteuttaa kehityshankkeita. Toimikunnat kokoontuvat parin tunnin mittaiseen kokoukseen noin neljä kertaa vuodessa ja pitävät yhteyttä kokousten välillä tarpeen mukaan.

Toimikunnat 2018

Hallituksen päätöksen mukaisesti haemme jäseniä alla lueteltuihin toimikuntiin. Toimikuntien perustehtävät ja toiminnan teemat on kuvattu liitteessä.

  • Energia
  • Kestävät alueet
  • Kiinteistöjohtaminen
  • Koulutus
  • Kiinteistöjen ympäristöluokitukset
  • Kestävä infra (perustetaan mahdollisen kiinnostuksen mukaan)

Puheenjohtajaksi?
Toimikuntaa johtavat jäsenistöstä valittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valmistelevat toimikunnan kokoukset. Toimiston edustaja toimii puheenjohtajien tukena ja vastaa työskentelyn käytännön asioista.

Haluaisitko Sinä toimia puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana? Tämä pesti on oivallinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa konkreettisesti GBC-toiminnan suuntaamiseen.

Miten toimia nyt?

Toivomme teidän miettivän organisaatiossanne sitä, ketä/keitä ehdotatte kuhunkin toimikuntaan.

Yhteyshenkilönne tulisi koordinoida tätä pohdintaa ja lähettää ehdotuksenne meille saamansa nettilinkin kautta viimeistään 31.10.2017. 

Valinnat tehdään marraskuussa
Saaduista vastauksista tehdään yhteenveto hallitukselle. Hallitus vahvistaa toimikuntien uudet kokoonpanot ja puheenjohtajat kokouksessaan marraskuussa ottaen huomioon mm. jäsenten tasapuolisen kohtelun. Valinnat on tarkoitus julkistaa vuosikokouksen yhteydessä 15.11.2017.


Lisätietoja
Kysymyksiin vastaavat ja lisätietoja antavat Mikko Nousiainen ja Sami Lankiniemi. Luonnollisesti voit sparrata myös hallituksen tai nykyisten toimikuntien jäseniä.

Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja
040-5258440
mikko.nousiainen@figbc.fi

Sami Lankiniemi
Projektipäällikkö
040-7662263
sami.lankiniemi@figbc.fi

Share →