Rakennusten elinkaarimittarit – kahdeksan mittaria kestävään kiinteistöjohtamiseen

Rakennusten elinkaarimittarit huomioivat rakennusten ympäristö- ja energiatehokkuuden, elinkaaritalouden sekä käyttäjien hyvinvoinnin. 

GBC Finlandin Rakennusten elinkaarimittarit kuvaavat rakennusten todellista suorituskykyä tunnuslukujen avulla ja niitä voidaan käyttää strategisen sekä operatiivisen toiminnan johtamiseen ja viestinnän tukena.

Mittareiden tarkoituksena on luoda kiinteistö- ja rakennusalalta aiemmin puuttunut yhtenäinen tapa arvioida kiinteistöjen ympäristötehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaista toimintatapaa. Uusilla mittareilla halutaan tarjota vaihtoehtoja myös Suomen lainsäädännön kehittämiselle tulevaisuudessa, sillä ei ota vielä kantaa esimerkiksi hiilijalanjälkeen. GBC Finlandin mittarit on lisäksi laadittu niin, että ne ovat yhteismitallisia muiden jo käytössä olevien sekä lakisääteisten että vapaaehtoisten työkalujen kanssa.

Mitä mittaat, sitä voit johtaa ja kehittää

Rakennusten elinkaarimittareilla halutaan parantaa KIRA-alan valmiuksia tehdä päätöksiä, joiden avulla voidaan pienentää rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia. Mittareiden avulla säästetään samalla ylläpitö- ja käyttökustannuksissa, ja niitä voidaan käyttää hyväksi myös vuokrattavien ja myytävien kiinteistöjen vetovoimatekijöinä.

Kiinteistöpassi – ympäristötieto yksissä kansissa

Rakennusten elinkaarimittareiden tunnusluvut voidaan esittää yksinkertaisessa muodossa hanke- tai käyttövaiheen Kiinteistöpassissa. Se on helposti lähestyttävä visuaalinen työkalu, joka kertoo ympäristötehokkuuden tunnusluvut rakennuksen kuvan ja muiden perustietojen rinnalla ja toimiin näin päätöksenteon tukena.

UUTTA:

» Lataa yleisesite (pdf)

Taustaa

Sitra, Tekes ja ympäristöministeriö valmistelivat vuonna 2010 asuntoministeri Jan Vapaavuoren puheenjohdolla laajan asiantuntijajoukon kanssa kansallisen toimintaohjelman rakennetun ympäristön energiankäytön tehostamisesta ja päästöjen alentamisesta. Tuloksena syntyi toimintaohjelma ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017, joka sisältää 31 toimenpidekokonaisuutta.

Yksi toimenpidekokonaisuuksista oli kiinteistöjen ja alueiden ympäristöjohtamisen luokitusjärjestelmien ja työkalujen kehittäminen, jota lähdettiin toteuttamaan Vähähiilisen kiinteistö- ja rakentamisalan ydinindikaattorit -hankkeella (Värkki-projekti). Hankkeen tuloksena syntyneet Rakennusten elinkaarimittarit huomioivat rakennusten ympäristö- ja energiatehokkuuden, elinkaaritalouden sekä käyttäjien hyvinvoinnin.

Työryhmä

Rakennusten elinkaarimittareiden kehittämiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt.

Värkki-projekti / Rakennusten elinkaarimittarit V1

Työryhmän raporttien pohjalta alkuperäisen Rakennusten elinkaarimittarit laskentaohjeen on laatinut GBC Finlandin toimeksiannosta Bionova Consulting. Hankkeen projektipäällikkönä oli Antti Lippo (Green Building Council Finland), vastaten hankkeen koordinoinnista sekä loppuraportin toimittamisesta. Työryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

 • Tytti Bruce (Bionova Consulting)
 • Petri Jaarto (Jäävuorenhuippu Oy)
 • Risto Kosonen (Halton Oy)
 • Panu Pasanen (Bionova Consulting)
 • Maija Virta (GBC Finland / Santrupti Engineers, Intia)
 • Antti Lippo (GBC Finland)

GBC Finland haluaa kiittää myös hankkeen ohjausryhmiin osallistuneita henkilöitä;

 • Erkki Aalto (RAKLI ry)
 • Ilari Aho (Uponor Oyj)
 • Ari Ilomäki (Rakennusteollisuus RT ry)
 • Markku Inkeroinen (Sitra)
 • Hanna Kaleva (KTI Kiinteistötieto Oy)
 • Kaisa Kekki (Skanska Oy)
 • Jarek Kurnitski (Sitra)
 • Markku Laine (Saint-Gobain Weber Oy Ab)
 • Petteri Lautso (Ruukki Construction Oy)
 • Jessica Niemi (KTI Kiinteistötieto Oy)
 • Erja Reinikainen (Insinööritoimisto Olof Granlund Oy)
 • Pekka Vuorinen (Rakennusteollisuus RT ry)

Kiitos kuuluu lisäksi myös hankkeen työpajoissa puhuneille asiantuntijoille ja ohjeistusten kommentointiin osallistuneille henkilöille sekä mittarien kehittämistarpeisiin uskoneelle Sitralle.

Pilotointihanke / Rakennusten elinkaarimittarit V2

Pilotin koordinaattorina toimi Green Building Partners. Pilottiryhmän työskentelyyn osallistuivat seuraavat organisaatiot ja yhteyshenkilöt:

 • Senaatti-kiinteistöt – Juha Muttilainen
 • SRV-yhtiöt – Anne Tiainen
 • Vahanen Oy – Vesa Peltonen
 • Ympäristöministeriö – Harri Hakaste
 • Helsingin Yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus – Aimo Hämäläinen, Teppo Salmikivi
 • Ramboll Finland – Isa Melander-Ekström
 • Helsingin seurakuntayhtymä – Elina Hienonen
 • Nokia Oyj – Timo M. Salonen
 • Peab Invest Oy – Peter Lindeberg
 • Skanska Oyj – Kaisa Kekki, Mia Andelin
 • Pöyry Finland Oy – Mirja Nykänen, Veera Sevander, Jenni Bäck
 • Green Building Partners – Keijo Leppävuori
 • Lahden kaupunki – Leena Pirttila, Marko Tojkander, Antti Tölli
 • Tampereen kaupunki – Pauli Välimäki, Pertti Koivisto, Jari Jokinen
 • HTJ Rakennuttaja – Kari Aitto-oja

3 Responses to Rakennusten elinkaarimittarit

 1. […] Elinkaarikustannuslaskennan tavoitteena on kuvastaa sitä, mitä kiinteistön omistaja todellisuudessa joutuu maksamaan rakennuksen elinkaaren aikana. [http://figbc.fi/elinkaarimittarit]. […]

 2. […] Hiilijalanjälki kuvaa hiilidioksidipäästöjä, jotka aiheuttavat il­maston lämpenemistä. Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilasken­nassa tarkastellaan rakennuksen koko elinkaarta rakennusmateriaalien valmistuksesta käyttövaiheen ja korjausten kautta rakennuksen purkuun sekä jätevirtojen loppuhyödyntämiseen. Laskennassa huomioidaan kaikki ne materiaali­- ja energiavirrat, joilla on elinkaaren aikana olennainen vaikutus hiilijalanjälkeen. Elinkaaren hiilijalanjälki ilmaistaan tyypillisesti kokonaissummana hiiliekvivalenttitonnia tn CO2 ekv. Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta perustuu ISO 14040 – ja ISO 14044 -standardien mukaisiin määrittelyihin http://figbc.fi/elinkaarimittarit. […]