ERA17: Yhteistyöllä energiatietoiseen kiinteistöjen käyttöön

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

GBC Finlandin vastuulla on ERA17-toimintaohjelman painopistealueen neljä ”Energiatietoiseen kiinteistöjen käyttöön” toteuttaminen yhdessä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kanssa. Tehtävänämme on täten nostaa esille alan parhaita esimerkkejä, käytäntöjä ja toimintamalleja sekä tehdä niistä helposti sovellettavia neuvomalla ja kannustamalla toimijoita niiden käytössä. Tehtävänämme on myös edistää ympäristöluokitusten, tunnuslukujen ja muiden työkalujen tehokasta hyödyntämistä sekä rakennusten suunnittelussa että kiinteistöjen käytössä ja omistamisessa.

Huhtikuussa Tampereella järjestetyn Julkiset tilat murroksessa –seminaarin tavoitteena oli kannustaa julkisen sektorin toimijoita tilojen käytön energiatehokkuuden sekä uusien työnteon tapojen hyödyntämiseen. Innokas 30 hengen joukko julkisen sektorin edustajia kävi yhdessä vilkasta keskustelua monitoimikiinteistöistäuusista työnteon tavoista ja niiden vaikutuksista tilankäytön tehostamiseen. Päivän päätteeksi tutustuttiin vielä vihreään kiinteistöstrategiaan sekäkestäviin alueratkaisuihin. Samankaltaista monipuolisia näkemyksiä yhteen tuovaa julkiselle sektorille suunnattua tilaisuutta toivottiin järjestettäväksi muuallakin. Parhaita käytäntöjä on tuotu toimintaohjelman puitteissa esille myös RAKLIn ja GBC Finlandin yhdessä järjestämässä Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet -tapahtumassa.

Ympäristöluokitusten ja tunnuslukujen tehokasta käyttöä olemme tänä vuonna edistäneet sekä alkuvuodesta julkaistujen Rakennusten elinkaarimittareiden että kaupalliset luokitustyökalut –toimikunnan työn kautta. Rakennusten elinkaarimittarit auttavat alan toimijoita rakennusten ympäristötehokkuuden mittaamisessa ja todellisen suorituskyvyn kuvaamisessa sekä strategisen ja operatiivisen toiminnan johtamisessa. Mittareiden pilotointi käynnistettiin huhtikuussa yhteistyössä 12 alan merkittävän toimijan kanssa. Olemme osallistuneet aktiivisesti myös alan tunnetuimpien luokitustyökalujen kehittämiseen muun muassa kommentoimalla tulevan LEEDin version 4 alueellisia painopisteitä ja ilmastovyöhykejakoa, jotta järjestelmä vastaisi paremmin suomalaisen toimintaympäristön erityispiirteitä. Loppuvuodesta on vielä tekeillä eri luokitustyökaluja esittelevä yleisesite sekä tarjouspyynnön tehtäväluettelo suunnitteluprosessin toimivuuden ja luokitustyökalujen vaatimusten huomioimisen varmistamiseksi.

Edellä mainittujen toimien edistämiseksi on tärkeää tehostaa alan viestintää ja yhteistyötä kestävyyteen liittyvissä asioissa. Tätä varten aiheen ympärille on koottu sekä GBC Finlandin oma että ERA17-toimintaohjelman viestintäverkostot, jotka luonnollisesti keskustelevat myös toistensa kanssa.

Uskomme, että näillä toimilla ja laajalla yhteistyöllä pääsemme lähemmäksi painopisteelle asetettua maalia, energiatietoista kiinteistöjen käyttöä.

Sami Lankiniemi
projektikoordinaattori
Green Building Council Finland

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami