Menu
Menu

EU Ecolabel for buildings

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Eurooppalainen toimistorakennusten Ecolabel kriteerien kehitys on lähdössä taas liikkeelle. Ecolabel on EU tason kriteeristö, jonka tarkoituksena on antaa mahdollisuus edelläkävijäyrityksille osoittaa tuotteensa (tässä tapauksessa tuote on koko rakennus) paremmuudesta.

Ecolabel kriteeristössä on kyse työkalusta, jossa on sekä pakollisia toimenpiteitä että lisäksi lista erilaisia toimenpiteitä, joista pitää toteuttaa tietty määrä saadakseen käyttöönsä Ecolabel merkin.

Pakollisiin kriteereihin kuuluvat muunmuassa ylläpitosuunnitelma ja huoltokirja sekä käyttäjäopas. Kaikki rakennukseen tulevat materiaalit tulee listata, jotta niiden uudelleenkäyttäminen ja kierrättäminen tulee olemaan helpompaa. Lisäksi pakollisiin kriteereihin kuuluu materiaalien alkuperään liittyviä rajoituksia. Rakennuksen kokonaislämmitysenergiantarve saa olla enintään 30 kWh/m2 ja vähintään 50% kaikesta käytetystä energiasta tulee olla uusiutuvaa. Lisäksi mukana on monia muita pakollisia kriteerejä liittyen esimerkiksi sisäilman laatuun, valaistukseen, päivänvalon määrään, ja sisustusmateriaaleihin.

Ecolabel on vapaaehtoinen työkalu, mutta se on kuitenkin linkitetty ”Green Public Procurement” kriteereihin, ja näin ollen julkisten hankintojen osalta on mahdollista, että se tulee jatkossa pakolliseksi.

Kyseisestä toimistojen kriteereistä on olemassa kolmannet luonnosversiot sekä uudisrakentamiselle että korjausrakentamiselle, joita nyt lähdetään työstämään eteenpäin. Osa listalla nyt olevista asioista ovat ainakin osittain suomalaiseen rakentamiskäytäntöön ja ilmastoon huonosti soveltuvia.

Joint Research Center on laatinut jatkotyötä varten myös erilaisia taustaselvityksiä. ”Economic and Market Analysis” on 51 sivuinen dokumentti Euroopan toimistorakentamisesta ja nykyisestä toimistokiinteistökannasta ja sisältää ennusteita niiden kehityksestä. ”Product Definitoin and Scope” on yli 100-sivuinen dokumentti, jossa määritetään Eurooppalainen toimistorakennus ja kerrotaan mm. toimistorakentamiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja standardeista niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Kolmas laaja dokumentaatio ”Working document” antaa yleiskuvan toimistorakennusten ympäristötehokkuudesta sekä elinkaarianalyysin teknisistä perusteista.

Kesäkuun lopussa EU:n Joint Research Center järjestetään Sevillassa työpaja aiheeseen liittyen. Työpajaa ennen voi antaa kommentteja” EU Ecolabel and Green Public Procurement for Buildings” sivustolla.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami