FIGBC julkaisee mittarit ympäristötehokkaaseen rakentamiseen ja kiinteistöjohtamiseen

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Bionovan Panu Pasanen esittelee elinkaarimittareita Värkki-projektin väliseminaarissa.

Suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan käytössä on vuoden 2013 alusta harmonisoidut laskentatavat mm. rakennuksen hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten laskemiseksi sekä työkaluja kiinteistöjen energiajohtamiseen ja käyttäjäolosuhteiden kehittämiseksi. Kulttuuritehdas Korjaamon Vintillä 22.elokuuta järjestetyssä Värkki-projektin väliseminaarissa esiteltiin valittujen mittarien ohjeistusluonnoksista ja keskusteltiin niihin liittyvistä vielä avoimista kysymyksistä. Mittarien ohjeistukset ovat avoinna kommenteille 15.9. asti. 

Vuonna 2011 käynnistyneessä Värkki-projektissa (Vähähiilisen kiinteistö- ja rakennusalan ydinindikaattorit) on kehitetty rakennusten eko- ja energiatehokkuutta sekä niiden todellista suorituskykyä kuvaavia indikaattoreita.  Sitran rahoittaman hankkeen avulla pyritään kasvattamaan KIRA-alan valmiuksia tehdä oikeita päätöksiä rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Mittareita käyttämällä voidaan varmistaa rakennuksen kestävä elinkaari.

Kiinteistö- ja rakennusalan päätöksenteon avuksi tarvitaan rakennusten todellista suorituskykyä ja ympäristövaikutuksia kuvaavat mittarit. Osana ympäristöjohtamisprosesseja käytettävät FIGBC:n indikaattorit ja työkalut vähentävät ympäristöön kohdistuvaa rasitusta, ylläpitävät ja nostavat kiinteistön arvoa, pienenentävät ylläpidön kuluja sekä parantavat käyttäjien hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

Projektissa on selvitetty maailmalla käytössä olevia eko- ja energiatehokkuutta kuvaavia mittareita sekä erilaisissa tutkimushankkeissa tunnistettuja keskeisiä ympäristövaikutuksia kuvaavia indikaattoreita. Värkki-projektin lähtökohtana on ollut, että määritettävien ydinindikaattoreiden tulee istua hyvin erilaisiin kansainvälisiin järjestelmiin ja kehittyvään lainsäädäntöön. Sidosryhmätyön ja työpajojen aikana on noussut selvästi esille CEN/TC 350 standardipaketin (Sustainability of Construction Works) käyttökelpoisuus monien mittareiden määrittelyssä. Ydinindikaattorien määrittelyssä on pyritty myös huomioimaan mittareita, joita yritykset hyödyntävät nykyisin esimerkiksi yhteiskuntavastuuraporteissa. Lisäksi FIGBC haluaa tuoda E-luvun rinnalle muita energiatehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja.    

[br] FIGBC:n Värkki-projektissa valitut ydinindikaattorit ovat:

 • Elinkaaren hiilijalanjälki;[br]Kuvaa rakentamisen, käytön ja purkamisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, jotka yhteismitallistetaan hiilidioksidi- ekvivalenteiksi. Mittari noudattaa eurooppalaista EN 15978-standardia. [br] [br]
 • Käytön hiilijalanjälki; [br]Kuvaa käyttöenergian ja muita kiinteistötoiminnan aiheuttamia päästöjä. Laskenta GHG Protocolin mukainen.  [br] [br]
 • Elinkaarikustannus; [br]Kuvaa rakentamishankkeen edullisuutta koko elinkaaren yli. Sisältää rakentamis- ja käyttökustannukset, joille huomioidaan energian hinnan kehitys ja rahan hinta sovitulla korolla. Noudattaa EN 15643-4-standardia. [br] [br]
 • Sisäilmaluokka S1-S3; [br] Asettaa rakentamishankkeessa tavoitteen sisäilman laatutasolle. Noudattaa Sisäilmastoluokitus 2008 – ohjeistusta. [br] [br]
 • Sisäympäristöön tyytymättömien osuus; [br]  Kuvaa rakennuksen sisäympäristön laatua lämpöolosuhteiden, ilmanlaadun, valaistuksen ja ääniolosuhteiden osalta. Määritetään käyttäjätyytyväisyyskyselyllä. [br] [br]
 • E-luku; [br]Käytetään rakentamishankkeissa energiatehokkuuden arvioimiseen ja eri kiinteistöjen vertailuun energiatehokkuuden osalta. Määritetään RakMk D3:n mukaan.  [br] [br]
 • Mitattu energiankulutus; [br] Käytetään kiinteistön ylläpidön ja käyttäjien toiminnan ohjaamiseen sekä kiinteistösalkun kehittämiseen. Määritetään lämmölle, sähkölle ja tarvittaessa kaukokylmälle.  [br] [br]
 •  Tyhjäkäyttöteho;   [br] Määrittelee sähkönkulutuksen tason silloin kun rakennusta ei käytetä (esim. klo 00:00-04:00). Käytetään kiinteistön ylläpidön ja käyttäjien toiminnan ohjaamiseen. [br]  

[br] Ydinindikaattorien käyttö sekä laskenta- ja raportointiohjeet ovat kuvattu  tarkemmin ohjeistusten luonnoksissa (ks. linkit alla). FIGBC:n tavoitteena on täydentää ja päivittää indikaattoreita vuosittain. 

Ohjeistukset ovat kommentoitavissa 15.9.2012 saakka sähköpostitse. Kommentit tulee lähettää kunkin luonnosraportin osalta mainittuihin sähköpostiosoitteisiin. Teemoihin liittyvää keskustelua käydään myös FIGBC:n LinkedIn-ryhmässä.  Kommentointikierroksen päätyttyä toimeksiannon saaneet asiantuntijat kirjoittavat ohjeistukset valmiiksi. Värkki-projektin loppuseminaari järjestetään Helsingin Kaapelitehtaalla keskiviikkona 30.1.2013 päivää ennen Nordic GBC konferenssia.

[br] Ohjeistusten luonnosraportit:

 1. Elinkaaritehokkuuden indikaattorit (luonnos 8-9/2012), Bionova [br] antti.lippo (at) figbc.fi // panu.pasanen (at) bionova.fi // tytti.bruce (at) bionova.fi [br] [br]
 2. Sisäympäristö ja käyttäjätyytyväisyys (luonnos 8-9/2012), Risto Kosonen & Maija Virta [br] antti.lippo (at) figbc.fi // risto.kosonen (at) halton.com [br] [br]
 3. Energian indikaattorit (luonnos 8-9/2012), Petri Jaarto  [br] antti.lippo (at) figbc.fi // pjaarto (at) gmail.com  [br]

[br] Väliseminaarin presentaatiot: 

Väliseminaarin videoidut puheenvuorot lisätään lähipäivinä.  [br] [br]

 

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami