FInZEB-hankkeessa luodaan suomalainen määritelmä lähes nollaenergiarakentamiselle

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ympäristöministeriön, Rakennusteollisuus RT ry:n ja LVI-talotekniikkateollisuus ry:n käynnistämässä FInZEB-hankkeessa kiteytetään rakennusalan yhteinen näkemys sille, mitä Suomessa tarkoitetaan EU:n edellyttämillä ”lähes nollaenergiarakennuksilla”. Samalla määritellään kansalliset tasot eri rakennustyyppien energiatehokkuusvaatimuksille. GBC Finland on mukana hankkeen työryhmässä.

Suomalaista lähes nollaenergiarakentamisen määritelmää, tavoitteita ja suuntaviivoja valmistelevan FInZEB-hankeen 6.3.2014 ympäristöministeriössä järjestetty työpaja kokosi  yhteen kiinteistö- ja rakentamisalan energiaosaajat. Tilaisuuden aluksi kuultiin LVI-talotekniikkateollisuus ry:n Ilkka Salon esitys hankkeen tavoitteista ja toimintatavoista. Tämän jälkeen ympäristöministeriön Pekka Kalliomäki kertoi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin EPBD:n kansallisten linjausten mahdollisuuksista. Ennen työpajaosiota kuultiin vielä  Jarek Kurnitskin yhteenveto siitä, miten muissa maissa edetään EPBD:n osalta.

finzeb

Työpajaosiossa osallistujat haastettiin laatimaan lähes nollaenergiarakentamisen SWOT-analyysejä eri näkökulmista. Näiden yhteenveto löytyy hankkeen kotisivulta. Siinä on nostettu esille niitä näkökulmia, jotka tulivat esille useimmissa pöytäryhmissä. Materiaalien jälkikommentointi on myös tehty mahdolliseksi.

Hankkeen osana järjestetään vielä ainakin kolme työpajaa

Seuraavan kesäkuussa järjestettävän työpajan aiheena ovat taserajat, laskenta ja herkkyystarkastelut. Syksyn työpaja taas tarkastelee rakenteita ja rakennuksen muotoa lähes nollaenergiarakentamisen vaatimusten näkökulmasta. Lisäksi keskustelussa ovat mukana rakennustekniikan herkkyystarkastelut. Hanketta yhteenvetävä ja johtopäätöksiä esittelevä työpaja on tarkoitus pitää alkuvuodesta 2015. Kutsut erilaisille kohderyhmille järjestettäviin työpajoihin lähetetään noin kuukautta ennen kyseessä olevaa tapahtumaa.

FInZEB-hankkeen etenemistä voit seurata osoitteessa www.finzeb.fi. Sivuilta löytyvät myös kaikki hankkeen aikana syntyvät aineistot ja esitykset.[hr]

Esitykset:

Ilkka Salo: FInZEB-hankkeen tavoitteet ja toimintamuodot

Pekka Kalliomäki: Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja kansallisten linjausten mahdollisuudet

Jarek Kurnitski: Miten muissa maissa edetään?

Lisätietoja:

www.finzeb.fi

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami