Green Building Council Finland

Kestävä kehitys korostuu kiinteistö- ja rakennusalalla yhä enemmän. Alan toimijat ovat nähneet tarpeelliseksi tiivistää yhteistyötä ja luoda yhtenäisiä toimintatapoja, minkä vuoksi Suomeen perustettiin GBC Suomi ry (Green Building Council Finland / GBC Finland) 19.4.2010.

Yhdistys kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. GBC Finlandin toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. GBC Finlandin keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi.

Tietoa ja yhdessä kehittämistä

GBC Finlandin tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa. Energia- ja ympäristötehokkuuden huomioiminen on pitkällä tähtäimellä eduksi suomalaisille rakennetun ympäristön omistajille, sijoittajille, käyttäjille, rakentajille ja suunnittelijoille.

GBC Finland edistää uusien, innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämistä ja tuottaa puolueetonta tietoa jäsenorganisaatioiden päätösten pohjaksi. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta, tietopalvelua ja kehitystoimintaa. GBC Finland tuo myös kansallisen näkökulman kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmien, kuten LEEDin ja BREEAMin, soveltamiseen.

Puolueetonta yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi

GBC Finlandin jäseniksi voivat liittyä ammattimaisesti toimivat kiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, kiinteistöjen käyttäjät, kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen tuottajat, suunnittelijat, rakentajat sekä kaupalliset ja teolliset yritykset. Perustajajäseniä yhdistyksellä on 29. Yhdistystä johtaa kuusihenkinen hallitus.

GBC Finland haluaa toimia yhteistyössä muiden kiinteistö- ja rakentamisalan kestävää kehitystä edistävien tahojen kanssa. Kansalliset Green Building Councilit ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, joiden tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaisia kiinteistö- ja rakentamisalan käytäntöjä.


World Green Building Council -verkosto

Green Building Council Finland ja muut 92 kansallista yhdistystä kuuluvat maailmanlaajuiseen World Green Building Council -verkostoon, jonka jäseninä on yli 25 000 organisaatiota. Verkosto työllistää noin 700 henkilöä ja yli 35 000 vapaaehtoista jäsenorganisaatioiden edustajaa. Verkosto on lisäksi järjestänyt koulutusta yli 300 000 alan ammattilaiselle rakennetun ympäristön kestävyyteen liittyvistä teemoista.

Lisää tietoa World Green Building Councilin toiminnasta löytyy osoitteesta www.worldgbc.org ja lyhyestä esittelyvideosta.