Organisaatio

Vuosikokous

 • Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset
 • Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin, vahvistaa tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden

Hallitus

 • 6-12 henkeä kattaen koko toimialan, 2 vuodeksi kerrallaan, vuosittain puolet uusia
 • Vastaa strategiasta ja taloudesta
 • Hyväksyy ja erottaa jäsenet

Hallituksen työvaliokunta

 • Hallituksen pj, vara pj, muut tarvittavat hallituksen jäsenet tai heidän nimeämät edustajat, toimi- kuntien pj:t, toimitusjohtaja
 • Operatiivinen johtaminen ja toimikuntien työn koordinointi toimitusjohtajan tukena

Toimikunnat

 • Asiantuntijaelin joka edistää ja kehittää oman vastuualueensa toimintaa
 • Hallitus perustaa ja lopettaa toimikunnat sekä hyväksyy niiden puheenjohtajat
 • Muodostaa yhdistyksen kannanotot, jotka hallitus hyväksyy

Toimisto

Toimitusjohtaja

 • Vastaa toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja vaikuttamisesta
 • Hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa, valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat

Muu tarvittava henkilökunta

Vaalitoimikunta

 • Valmistelee yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat
 • Puheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä

Neuvottelukunta

 • Keskustelee yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä ja periaatteellisista kysymyksistä
 • Valitsee keskuudestaan pj:n ja varapj:n, kokoontuu vähintään kerran vuodessa
 • Neuvottelukuntaa ei ole perustettu