Henkilötietojen käsittely Green Building Council Finlandin toiminnassa

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (“GDPR”) astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä. Green Building Council Finlandin on sitoutunut asetuksen noudattamiseen ja kehittämme toimintaamme tältäkin osin mahdollisimman läpinäkyväksi ja selkeäksi.

Olemme laatineet informointiasiakirjan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Voit tutustua käytäntöihimme alla olevan linkin kautta.

Mikäli mieleesi herää kysymyksiä tietojesi käsittelyyn liittyen, voit olla meihin suoraan yhteydessä. Ensi-sijainen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyssä on Mikko Nousiainen (etu.sukunimi@figbc.fi).