Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan valitsee yhdistyksen vuosikokous ja sen tehtävänä on valmistella yhdistyksen vuosikokouksen henkilövalinnat siten, että ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön. Yhdistyksen kokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotuksekseen.

Vaalitoimikuntaan valitaan puheenjohjtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vaalitoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutstusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.


Vaalitoimikunnan jäsenet

Ilari Aho, Uponor Oyj (puheenjohtaja)

Kimmo Anttalainen, SitoWise Oy

Mika Soini, NCC Building Suomi

Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy

Jorma Säteri, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Pekka Metsi, Granlund Oy