Visio

Kestävä rakennettu ympäristö monialaisella yhteistyöllä Suomessa ja kansainvälisesti.


Missio

Kestävyyden kärkeen yhdessä!


Toimintamuodot

1. Monialaisen tiedon kokoaminen, jalostus ja jakaminen

  • ajankohtainen tieto, konkreettiset caset
  • toimijoiden kokemukset ja yhdessä oppiminen
  • verkostojen hyödyntäminen (Suomi, Pohjoismaat ja World GBC)
  • toimikunnat, projektit, viestintä

2. Kestävän rakennetun ympäristön kehityksen ennakointi ja vaikuttaminen

  • alan muutosagentti
  • toimintaympäristön muutoksen ennakointi ja siihen varautuminen
  • yhteistyö viranomaisten ja poliitikkojen kanssa
  • toimikunnat, hallitustyöskentely, viestintä

3. Osaamisen kehittäminen

  • yhteisten työkalujen ja toimintamallien luominen ja käyttöönotto
  • koulutusyhteistyö
  • jäsenistön sparraus ja tuki
  • kansainvälisten GBC -verkostojen hyödyntäminen