Uusimmat tulokkaat Green Building Council Finlandin jäsenverkostossa ovat Akiva ja Ilmastointimittaus Lind Oy. Molemmat yritykset ovat innostuneita kestävyyden edistämisestä ja etsivät GBC:sta väylää vaikuttaa ja mahdollisuutta verkostoitua ja jakaa parhaita käytäntöjä.

Akivaa GBC:ssa houkuttelivat yhteiset arvot

Akiva on itsenäinen, vuonna 2017 perustettu kiinteistövarainhoitoyhtiö ja 2018 rekisteröity vaihtoehtorahastojen hoitaja. Akiva keskittyy perustettavien kiinteistörahastojensa hallinnointiin sekä huolehtimaan valikoitujen asiakkaidensa asset management- ja JV-mandaateista.

”GBC Finlandin jäsenyys oli helppo päätös, jaammehan molemmat samanlaiset arvot rakennetun ympäristön kestävästä kehityksestä ja saamme samalla parhaan väylän verkostoitua muiden alan merkittävimpien toimijoiden kanssa. Sen lisäksi, että jaamme omaa osaamistamme, odotamme saavamme muilta toimijoilta kokemuksia parhaista käytännöistä.”, kertoo Jami Lindh Akivasta.

Ilmastointimittaus Lind Oy haluaa nostaa rimaa ilmanvaihtoalalla

Ilmastointimittaus Lind Oy tuottaa luotettavaa, asiantuntevaa ja kustannussäästöihin tähtäävää palvelua koko kiinteistön elinkaaren ajalle. Yritys toimii asiantuntijana ja neuvonantajana vaativissa ilmanvaihtoon liittyvissä toimeksiannoissa. Asiakkaita ovat johtavat kiinteistönomistajat, managerointiyhtiöt ja muut alan asiantuntijat. Ilmastointimittaus Lind Oy on yhteistyössä hoitanut pääkaupunkiseudun lukuisten ikonisten kohteiden ilmanvaihtojärjestelmät toimivaan ja energiatehokkaaseen kuntoon.

”Haluamme ensisijaisesti verkostoitua ja tuoda esille uusia kestäviä innovaatioita ilmanvaihtoalalla, esimerkkinä Suomeen tuomamme IML-Aeroseal -teknologia. Haluamme yrityksellämme muutenkin tuoda luotettavuutta alallemme, kertoo IML-ilmastointimittaus Lind Oy:n toimitusjohtaja Lars Lind.

Lisätietoja yritysten verkkosivuilla:

Akiva Oy

Ilmastointimittaus Lind Oy

Share →