GBC Suomi ry linjasi toimintaa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vuosikokous pidettiin 22.11.2010 Helsingissä Metropolian tiloissa Agrigolankadulla. Vuosikokouksessa päätettiin mm. ensi vuoden toiminnan linjauksista. Hallitusta täydennettiin neljällä uudella jäsenellä ja nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat vuonna 2011.

Vuoden 2011 toiminta keskittyy muutamaan ydinalueeseen. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda Suomeen rakennusten ympäristöjohtamismenettely ja edistää erilaisten työkalujen käyttöä osana ympäristöjohtamisprosessia. FIGBC:n hallitus on linjannut, että Suomessa ei tulla valitsemaan yhtä yksittäistä rakennusten ympäristöluokitustyökalua, vaan annamme markkinoiden käyttää kussakin segmentissä siihen parhaiten soveltuvia työkaluja. FIGBC tulee tuottamaan vertailutietoa eri työkaluista (mm. Promise, LEED, BREEAM, Sisäilmastoluokitus, WWF Green Offie, EU Green Building, Rakentajan ekolaskuri) ja niiden soveltuvuudesta eri segmentteihin. Päähuomio tulee kuitenkin olemaan itse prosessissa ja lopputuloksessa. Tavoitteena olisi määrittää 5-10 ylätason mittaria, joilla voitaisiin mitata kiinteistön ja sen käytön todellista ympäristötehokkuutta. Tulemme myös kuvaamaan parhaita ympäristöjohtamiskäytäntöjä niin kiinteistöjohtamisessa, suunnittelussa ja rakentamisessa kuin käytössä ja ylläpidossa. Toinen tärkeä kohdealue rakennusten ohella on alueiden ympäristöjohtaminen. Tähän työhön tuomme panoksemme osana TEKES:in Kestävä Yhdyskunta hanketta.


Toiminnan jalkauttamiseksi FIGBC:ssä on hallituksen tukena työvaliokunta joka valmistelee asiat hallituksen kokouksiin ja koordinoi yhdistyksen hallintoelinten toimintaa. Lisäksi ensi vuonna toimii kolme toimikuntaa:

 • Mittaristot ja luokitukset
 • Koulutus
 • Viestintä

Toimikunta on pysyvä asiantuntijaelin, jonka puheenjohtajan ja jäsenet hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan. Toimikuntien työn tukemiseksi voidaan tarvittaessa perustaa työryhmiä. Lisäksi pyrimme perustamaan paikallisjaostoja, jotka edistävät FIGBC:n toimintaa paikallisesti ja ovat perusta kansalliselle asiantuntijaverkostolle.  Koulutuksen suunnittelu aloitetaan ja sitä varten perustetaan koulutustoimikunta.


Yhdistyksen jäsenpohjaa pyritään laajentamaan niin, että toiminnassa olisi mukana kaikki eri osapuolet käyttäjistä ja omistajista rakentajiin ja suunnittelijoihin sekä laite-, järjestelmä- ja materiaalitoimittajat. Mukaan toimintaan halutaan saada myös kaikki järjestöt joilla on yhteinen strateginen tavoite.


Viestinnässä pääpaino on tiedon kokoamisessa niin kotimaasta kuin kansainvälisistä foorumeista ja sen jakamisessa jäsenistölle ja eri vaikuttajaryhmille. Yleisen tietoisuuden lisääminen on tärkeää niin kuluttajien kuin ennekaikkea poliittisten päättäjien, valtion virkamiehien ja kuntien johtajien keskuudessa. Kansainvälisessä toiminnassa pääpaino on Pohjoismaisessa GBC yhteistyössä ja keskusteluyhteyden avaamisessa USGBC:iinn ja BRE:hen LEED ja BREEAM työkalujen osalta. Lisäksi tavoitteemme on täysjäsenyys World GBC.ssä 2012.


GBC Suomi ry:n hallituksessa on perustamisesta lähtien (4/2010) toiminut kuusi jäsentä:

 • Juha Olkinuora, Nordea, hallituksen puheenjohtaja
 • Ilari Aho, Uponor, hallituksen varapuheenjohtaja
 • Juha Hetemäki, Skanska
 • Jukka Noponen, Sitra
 • Pasi Olkinuora, Citycon
 • Pasi Tolppanen, Pöyry

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin edellisten lisäksi:

 • Kimmo Anttalainen, SITO
 • Janne Rytkönen, SOK
 • Olavi Tikka, Helsingin kaupunki / HKR
 • Heikki Ylihärsilä, Seinäjoen AMK

Vaalitoimikunnan jäsenet vuonna 2011 ovat.

 • Jani Saarinen, Suomen Talokeskus, puheenjohtaja
 • Tiina Huovinen, Sponda
 • Antero Lehtinen, YIT
 • Keijo Kaivanto, Kiinko
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami