Yli 300 kiinteistö- ja rakennusalan organisaation yhteenliittymä haluaa Euroopan toimivan globaalina edelläkävijänä olemassa olevan kiinteistökannan hiilidioksidipäästöjen leikkaamisessa, jotta voimme saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut tavoitteet.

Yhteenliittymän, johon lukeutuu kaupunkeja, valtionhallintoa, kiinteistökehittäjiä, rakennustuotevalmistajia ja energiayhtiöitä sekä toimialaliittoja, kansalaisjärjestöjä ja yliopistoja, mukaan tarvitsemme yhä kunnianhimoisia kansallisia korjausrakentamisen strategioita, jotka asettavat selkeitä tavoitteita, virstanpylväitä ja mittaavat näissä onnistumista korjausrakentamisen osalta.

Kannanotto liittyy tämän kuun loppuun asetettuun määräaikaan, johon mennessä jäsenvaltioiden on julkistettava päivitettämänsä kansalliset korjausrakentamisen strategiat. Rakennusten merkitystä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tuskin tarvitsee tarkemmin alleviivata – yli kolmas osa Euroopan päästöistä syntyy rakentamisesta ja rakennuksista. Käsillä on myös EU:n energialakiuudistus, joka koskettaa myös kiinteistö- ja rakennusalaa.

Tämä mittava kannanotto ja tuki tulevaisuuteen katsoville korjausrakentamisen tavoitteille on perua kolmentoista EU-maan yhteisestä, Green Building Councileiden toteuttamasta ja Horizon 2020 -rahoitusohjelman mahdollistamasta BUILD UPON -hankkeesta. Hankkeen puitteissa Green Building Councilit kokosivat laajana, Euroopan laajuisesti noin 2000 toimijaa käsittävän asiantuntijajoukon tukemaan valtionhallintojen työtä kansallisten strategioiden päivittämisessä. Suomessa päivitystyöstä on vastannut ympäristöministeriö yhdessä VTT:een asiantuntijoiden kanssa ja tämä joukko on ollut hyvin aktiivisesti mukana myös Suomen BUILD UPON -työssä.

Hankkeen tuloksena syntyneet maakohtaiset suositukset ladataan pian tälle sivulle. Suomalaiset suositukset sekä työpajojen raportit löytyvät tältä sivulta kohdasta Aineistot.

BUILD UPON keräsi osakseen ylistystä niin kymmeniltä ministeriöiltä, kaupungeilta ja muilta julkisilta tahoilta ympäri Euroopan sen tuntuvasta tuesta korjausrakentamisen strategioiden päivitystyölle. Alla on esitetty BUILD UPON -hankkeessa muodostettu yhteinen korjausrakentamisen visio ja sen alle on listattu ne suomalaiset organisaatiot, jotka ovat tätä näkemystä rohkeasti tukeneet. Koko lista tukijaorganisaatioista löytyy täältä. Toivomme yhä useamman organisaation lähtevään tukemaan tätä näkemystä – liity joukkoomme ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@figbc.fi

“Our vision is a Europe that leads on the building renovation challenge – meeting the goals of the Paris Agreement and improving the lives of millions of citizens through better buildings.

To achieve this, all countries must establish ambitious national renovation strategies – setting out roadmaps to 2050, with clear targets, milestones and measures that support local action.

We commit to unite across sectors and nations to support this vision, and to support the design and implementation of the renovation strategies.”


Lisätietoja aiheesta:

Share →