EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (“GDPR”) astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä. Green Building Council Finland on sitoutunut asetuksen noudattamiseen ja kehittämme toimintaamme tältäkin osin mahdollisimman läpinäkyväksi ja selkeäksi.

Olemme laatineet informointiasiakirjan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Voit tutustua toimintakäytäntöihimme täällä.


Mitä tietoja keräämme?
Toimintaamme liittyen keräämme jäsenorganisaatioiden edustajien yhteystietoja. Näitä ovat mm. nimi, yritys ja sähköpostiosoite, sekä toimikuntiin ja luottamustoimiin osallistuminen. Lisäksi tapahtumiin ja projekteihin liittyen pidämme yllä määräaikaisia yhteystietotaulukoita.

Mihin tietoja käytämme?
Käytämme henkilötietoja jäsenrekisterin ylläpitoon, toimikuntien ja muiden luottamustehtävien kokoonpanojen hallintaan, sekä tapahtumiin ja projekteihin liittyvään viestintään. Lisäksi lähetämme rekisteröidyille aika ajoin viestejä ajankohtaisista teemoista kestävään rakennettuun ympäristöön liittyen.

Mitä minun tulee tehdä?
Ei mitään. Mutta mikäli mieleesi herää kysymyksiä tietojesi käsittelyyn liittyen, voit olla meihin suoraan yhteydessä. Ensisijainen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyssä on allekirjoittanut.


Terveisin
Green Building Council Finland
Mikko Nousiainen
toimitusjohtaja
puh. 040 525 8440
etunimi.sukunimi@figbc.fi

Share →