Menu
Menu

Home on iso ongelma: 800 000 suomalaista, 3 miljardia euroa: “Rakennuksen terveellisyys on sen omistajan vastuulla”

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ympäristöministeriön mukaan (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=366753&lan=fi) 600 000–800 000 suomalaista altistuu päivittäin homeesta aiheutuville sisäilman epäpuhtauksille.

“Kosteus- ja homevauriot aiheuttavat terveydenhuoltojärjestelmällemme yli 200 miljoonan euron kustannukset vuodessa. Huonon sisäilmaston taloudellisen vaikutuksen on arvioitu olevan yhteensä jopa kolme miljardia euroa vuodessa. Luku on samaa suuruusluokkaa kuin Suomen koko rakennuskannan lämmityskulut vuodessa”, Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen ympäristöministeriöstä kertoo.

Kosteus- ja hometalkoot on valtioneuvoston käynnistämä ohjelmakokonaisuus, joka pyrkii vähentämään kosteus- ja homevaurioita sekä niistä aiheutuvia terveyshaittoja ja kustannuksia.

Syitä kosteus- ja homeongelmiin löytyy rakennusten koko elinkaaresta:

  • koulutuksesta
  • suunnittelusta
  • rakentamisesta
  • käytöstä
  • kunnossapidosta
  • korjaamisesta.

“Rakennuksen terveellisyys on sen omistajan vastuulla. Omistajan pitäisi ennaltaehkäistä kosteusvaurioiden synty niin rakennusta suunniteltaessa, rakennettaessa kuin sitä käytettäessä. Osa rakennusten osista kestää jopa 30–50 vuotta, toiset vain 10–15 vuotta. Sen jälkeen ne pitää joko korjata tai vaihtaa. Mitä pidempään rakennuksen vaurioituminen jatkuu, sitä kalliimpaa ja vaikeampaa sen korjaaminen on”, Pirinen muistuttaa.

Alttiimpia ongelmille ovat 1960–1980-luvun rakennukset, jotka muodostavat suuren osan Suomen rakennuskanna ja ovat nyt peruskorjausiässä.

Ympäristöministeriön koordinoimalla kosteus- ja hometalkoilla on edessään jättiläismäinen työmaa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2010–2014 yhteistyössä mm. muiden ministeriöiden, valtionhallinnon toimijoiden, kuntasektorin, koulutuslaitosten, järjestöjen ja yritysmaailman kanssa.

Ohjelman tavoitteena on muun muassa yhtenäistää alan koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmä.

“Arviolta noin 25 000 rakennusammattilaista joutuu vuosittain tekemisiin kosteusvauriokorjausten kanssa. Tällä hetkellä korjaukset epäonnistuvat usein, koska osaamisessa on puutteita koko ketjussa: ongelmien tutkimisessa, suunnittelussa, korjaamisessa ja valvonnassa”, Pirinen tähdentää.

Lisää tietoa Kosteus- ja hometalkoista löytyy täältä. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=366698&lan=fi&clan=fi)

Valtioneuvosto on listannut 24 toimenpidettä rakennusten kosteusvaurioiden ja niiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseksi. Valtioneuvoston periaatepäätös löytyy täältä. (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=117868&lan=fi)

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami