IEA:n asiantuntijaryhmä arvioi Suomen energiapolitiikkaa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Kansainvälinen energiajärjestö IEA:n (International Energy Agency) asiantuntijaryhmä vierailee Suomessa 21.–25.5.2012 arvioimassa viime vuosina toteutettua energiapolitiikkaa. Nyt toteutettavassa maatutkinnassa paneudutaan erityisesti bioenergian käyttöön. Vierailun jälkeen julkaistavassa raportissa esitetään arviot energiapolitiikan tilasta ja annetaan suosituksia uusista politiikkatoimista.

Suomen edellinen maatutkinta toteutettiin vuonna 2007. Tutkinnan jälkeen julkaistussa raportissa Suomea kiiteltiin muun muassa energiaturvallisuutta edistävistä sekä ympäristön että talouden kannalta kestävistä ratkaisuista. Lisäksi Suomea luonnehdittiin johtavaksi maaksi energiateknologian tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

Suomea kuitenkin kehotettiin kiinnittämään huomiota energiatehokkuuteen tähtäävien pitkän aikavälin politiikkatoimien vahvistamiseen sekä panostamaan kotimaisen energiantuotannon monimuotoisuuteen ja hyödyntämään uusiutuvia energiamuotoja aiempaa enemmän.

Rakennus- ja kiinteistöalalla on keskeinen asema energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Vaikka Suomessa rakentamista määrittävät jo verrattain korkeat laatutavoitteet, löytyy parantamisen varaa edelleen, huomautti IEA raportissaan. Rakennusmääräyksiä ja -standardeja tulee kehittää edelleen niin, että ne mahdollistavat entistä korkeatasoisemmat ratkaisut sekä aiempaa joustavammat tavat saavuttaa energiatehokasta rakentamista koskevat tavoitteet,  ohjeisti IEA vuonna 2007.

Nyt toteutettavan tutkinnan raportti julkaistaan helmi-maaliskuussa 2013.

Lue lisää:

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami