Menu
Menu

Intian vihreän rakentamisen markkinoilla on tilaa myös suomalaiselle osaamiselle

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Aasian markkinat ovat maailman nopeimmin kasvavat vihreän rakentamisen markkinat. Kasvu keskittyy erityisesti Kiinaan ja Intiaan, jossa rakennuskannan huono kunto, kasvava väestö ja kaupunkeihin kohdistuva muuttoliike asettavat valtavat tarpeet uudis- rakentamiselle. Arvioiden mukaan Intian vuoden 2050 rakennuskannasta 80 prosenttia on vielä rakentamatta.

Intian kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset ovat halukkaita torjumaan ilmastonmuutosta ja maassa pyritään rakentamaan uudet rakennukset vastuullisesti. Niukoista taloudellisista resursseista huolimatta maassa panostetaan vihreisiin rakennuksiin ja uusiutuvaan energiantuotantoon, kuten aurinko- ja tuulivoimaan. Intian suurin ympäristöongelma on puhtaan veden puute ja siksi myös vesi-infran rakentaminen ja uudistaminen on merkittävä kehityskohde. Useissa kaupungeissa rakennusluvan saaminen voi edellyttää sadevedenkeruun järjestämistä rakennettavassa kohteessa. Myös jätteiden lajittelu ja kierrätyksen edistäminen saavat painoarvoa suunnittelussa.

Intian Green Building Council tekee työtä vihreän rakennetun ympäristön edistämiseksi. Myös Intian talotekninen järjestö ISHRAE on vahvasti mukana omalla panoksellaan. Omia kansallisia luokitusohjelmia on kehitetty kodeille, tehdasrakennuksille, kaupunkikehityshankkkeille ja erityistalousalueille.

Toimistoissa, kauppakeskuksissa ja asuinkerrostaloissa käytetään kansallista LEED Intiaa, joka pohjautuu LEED 2009 -versioon. Niukkojen vesiresurssien takia veden osuutta kokonaispisteistä on kuitenkin kasvatettu. Järjestelmään on nyt rekisteröity 1289 rakennusta ja niiden kokonaispinta-ala on yhteensä jo 90 miljoonaa neliömetriä. Lähes 200 toimistoa ja asuinrakennusta on myös saanut LEED-sertifikaatin vihreästä rakentamisesta. Intian kauppa- ja teollisuusministeriön antamat ohjeistukset huomioidaan puolestaan erityistalousalueiden luokitusjärjestelmissä.

Intiassa käytössä olevissa luokitusjärjestelmissä korostetaan eri osa-alueista muodostuvaa kokonaisuutta ja sen hallintaa. Jopa paikallinen hindu-kulttuuri on vaikuttaa työkaluissa, sillä rakentamisen eri osa-alueille – viidelle peruselementille, panchabutas – on annettu hindunkieliset nimet: kestävä rakennuspaikka – Prithvi (maa), vesitehokkuus – Jal (vesi), energia ja ympäristö – Agni (tuli), päivän valo ja ilmansaasteet – Akash (taivas) ja sisäilman laatu – Vayu (ilma).

Intian kiinteistö- ja rakennusala panostaa vahvasti myös “tavallisiin” kuluttajiin ja viestintään kotimaan miljardimarkkinoilla. Syyskuun lopulla vietettyä kansainvälisen vihreän rakentamisen viikkoa mainostettiin kadunvarsimainoksilla. Päivälehdissä markkinoidaan uusia asuinkerrostaloja IGBC:n logolla varustettuna ja radiomainoksissa puhutaan kodista uudessa vihreässä kiinteistössä. Lisäksi kansalliset organisaatiot IGBC ja ISHRAE tuottavat säännöllisesti materiaalia kuluttajille suunnattuun mediaan. Aktiviisen medianäkyvyyden lisäksi  vihreä rakennusala kokoontuu useissa tapahtumissa seuraavien kuukausien aikana.

Green Building Congress 2011 järjestetään Delhissä 20.-22.10.2011. IGBC:n järjestämään konferenssiin odotetaan yli 2000 osallistujaa, ja sen rinnalla olevien vihreän rakentamisen messujen odotetaan kokoavan 6000 kävijää. Tammikuussa ISHRAE järjestää Delhissä 12.-13.tammikuuta Acreconf 2012 konferenssin, jonka teemana on “Reviving Mother Earth through Better Building Design”. Maanläheisesti nimetty kaksipäiväinen tapahtuma muodostuu kuudesta rinnakkaisesta teknisestä sessiosta. Puheenvuoroja pitävät intialaiset ja ulkomaiset esitelmöijät. Kävijöitä odotetaan yli 2000.

Bengalurussa (entinen Bangalore) järjestetään 23.-25.2. Acrex 2012 talotekniikkamessut, joissa teemana on ”For a Greener Tomorrow”. Viime vuoden tapahtumaan osallistui huikeat 40.000 kävijää. Messujen yhteydessä järjestetään koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä paneelikeskusteluja. Mukana messuilla on tänä vuonna yli 20 eurooppalaista talotekniikka-alan yritystä, myös Halton Suomesta. Euroopan talotekniikka-alan keskusjärjestö REHVA on messujen yhteistyökumppanina ja järjestää mm. oman seminaarin messujen yhteydessä. (http://www.acrex.org.in)

Intialaiset arkkitehdit ja talotekniikkasuunnittelijat ovat rantautumassa myös kansainvälisiin projekteihin. Arkkitehdeistä mm. Karan Grover tunnetaan jo ympäri maailmaa ja Pankaj Dharka Association suunnittelee rakennuksia yhdessä Norman Fosterin kanssa. Intialainen ammattitaito ja osaaminen on entistä kysytympää kansainvälisesti yhä merkittävimmissä projekteissa. Intialaisten vahvuudet vihreän rakentamisen markkinoilla ovat mm. korkea koulutus, hyvä englanninkielen taito ja kokemus vihreästä rakentamisesta omassa maassaan.

Intian vihreä rakennusbuumi tarjoaa loistavan mahdollisuuden myös suomalaiselle teollisuudelle ja konsulttitoimistoille löytää Intian parhaillaan kasvavat markkinat. Länsimaisen tiedon jano on suuri ja siksi Intiassa etsitään juuri nyt yhteistyökumppaneita Euroopasta ja Amerikasta. Mielenkiintoista projekteja riittää, sillä Intiassa toiminta ei perustu kopioimiseen vaan yhdessä tekemiseen ja yhdessä oppimiseen.

Kansainvälistymistyön tueksi on Suomen valtio perustanut Delhiin innovaatiosolmun, Finnoden. Lisäksi TEM:in innovaatio-osasto koordinoi Suomen ja Intian välisen monialaisen komission yhteistyötä. Cleantech-työryhmän suunnittelu- ja valmistelukokous pidetään 17.10.2011. Kokouksen pohjalta kootaan Suomen ehdotukset ja näkemykset uudessa työryhmässä käsiteltävistä asioista ja sen sateenvarjon alla järjestettävistä oheistapahtumista (seminaarit, asiantuntijavierailut, kontaktimatkat, yhteiset hankkkeet). Lisätietoja yhteistyöstä voi tiedustella TEM:stä.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami