Tervetuloa jäseneksi – liity alan edelläkävijöihin!

 Green Building Council Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys.

 • Kokoamme ja jalostamme kiinteistö- ja rakennusalan kestävän kehityksen osaamista. 
 • Ydintehtäviä
  • rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen
  • tiedon ja osaamisen välittäminen
  • vuoropuhelun aktivointi
  • Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa.

Strategiapainotukset vuosina 2018-2020 ovat hiilineutraalisuus, kiertotalous ja kestävämpi elämä.

Verkostoomme kuuluu jo yli 130 jäsenorganisaatiota ja yhteistyökumppania.

Yhdistyksessämme toimii 6 toimikuntaa, jotka ovat jäsentemme muodostamia, eri teemoihin keskittyviä monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa opitaan, vaikutetaan ja kehitetään alaa. Toimikunnissa on mukana noin 130 asiantuntijaa 60 organisaatiosta. Tule vaikuttamaan toimikuntatyön kautta alan suuntaviivoihin!

 • Energia-toimikunnassa edistetään keskeisten energiatehokkuutta parantavien ja päästöjä vähentävien energiaratkaisujen käyttöä rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa. 
 • Kestävät alueet -toimikunnan tavoitteena on vaikuttaa kestävän kehityksen yhä parempaan huomioimiseen alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 • Kiinteistöjen ympäristöluokitukset-toimikunta helpottaa ja tukee rakennusten ympäristöluokitusten käyttöä Suomessa sekä tarjoaa puolueetonta tietoa eri järjestelmien käytöstä, hyödyistä ja potentiaalista.
 • Koulutus-toimikunta kartoittaa keskeisiä ympäristötehokkuuden osaamistarpeita KIRA-alalla ja keskustelee valtakunnallisesta koulutustarjonnasta ja -sisällöistä yhdessä muiden toimikuntien ja suomalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa.
 • Kiinteistöjohtaminen-toimikunnan perustehtävä on olemassa olevan kiinteistökannan kehittäminen ja asiakkaan (kiinteistöjen käyttäjien) tarpeisiin vastaaminen on tärkeää, myös kestävän kehityksen käytäntöjen näkökulmasta. Kiinteistöjä tulee johtaa niiden koko elinkaari huomioiden siten, että tilat ovat käyttäjilleen toimivia, tuottavia ja hyvinvointia edistäviä. Olemassa oleviin kiinteistöihin liittyy lukuisia muutoksia ja mahdollisuuksia (esim. digi), joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa jatkuvan parantamisen hengessä.
 • Kestävä Infra -toimikunnan tehtävä on saattaa näkyväksi alalla tapahtuva kehitystyö levittämällä tietoa hyvistä käytännöistä ja työkaluista, sekä myös itse toimia kehittämisfoorumina.

Lataa esite tästä!

Kuinka liityt jäseneksi?

Onnittelut hyvästä päätöksestä!

Jäseneksi voi liittyä täyttämällä hakemus pyydetyillä tiedoilla ja ottamalla meihin yhteyttä. Sovimme tapaamisen, jossa kartoitamme yhdessä teille sopivimman tavan olla mukana ja saada jäsenyyden edut optimaalisella tavalla käyttöön.

Yhdistyksen säännöistä  voit lukea lisää jäseneksi liittymisen ehdoista.

Täytä hakemuslomake ja otamme yhteyttä! Kerrothan hakemuksessasi meille, mitkä jäsenhyödyt yrityksesi kannalta ovat tärkeitä.

 

Liity jäseneksemme. Hakemuslomake täällä!

Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen jäsenyydestä mahdollisimman pian hakemuksen saavuttua.

Tervetuloa edistämään kestävän kehityksen teemoja rakennetussa ympäristössä.                                                                                                         

   Yhdessä kestävyyden kärkeen!

 

 

Jäsenmaksut 2019

Jäsenmaksut 2019

Yritykset ja muut organisaatiot

 • Liikevaihto yli 100 milj. tai henkilöstöä yli 1001: 5990 €
 • Liikevaihto 10–100 milj. tai henkilöstöä 101–1000: 3390 €
 • Liikevaihto 1–10 milj. tai henkilöstöä 11–100: 1690 €
 • Liikevaihto alle 1 milj. tai henkilöstöä alle 10: 590 €
 • Yhteistyöjäsenet: 1130 €

Kunnat

 • Asukkaita yli 100 000: 3390 €
 • Asukkaita 20 000–100 000: 1690 €
 • Asukkaita alle 20 000: 590 €

Syyskaudella (1.7. jälkeen) liittyviltä peritään vain puolet kuluvan vuoden jäsenmaksusta.