Kiinteistö- ja rakentamisalan merkittävät toimijat lähtevät yhteistyössä testaamaan Rakennusten elinkaarimittareita

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Rakennusten elinkaarimittareiden pilotti käynnistettiin tiistaina 16.4. Pilottivaiheessa mittaristoa kehitetään yhteistyössä kiinteistö- ja rakentamisalan merkittävien toimijoiden kanssa. Pilottiin osallistuvat ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt, Nokia, Skanska, SRV-yhtiöt, Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus, Pöyry, Ramboll Finland, Helsingin seura-kuntayhtymä, Peab Invest sekä Tampereen kaupunki.

Pilotissa mittareiden käytöstä kerätään kokemuksia ja kommentteja hyödyntämällä niitä pilottiorganisaatioiden kohteissa. Mukana on kattavasti sekä suunnitteluvaiheessa olevia rakennuksia, kuten Jätkäsaaren Wood Cityn toimisto-osa, että jo valmiita rakennuksia, kuten Nokia-talo ja Pöyry-talo. Hankkeen tavoitteena on pilotoinnin avulla kehittää mittareita yhä informatiivisemmiksi ja helppo-käyttöisemmiksi työkaluiksi.

Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksen Aimo Hämäläisen mukaan Rakennusten elinkaarimittareista voidaan saada toimiva, kansalliset erityispiirteet huomioiva ympäristötehokkuuden ja kestävän kehityksen seurannan työkalu. ”Pilotti on jo itsessään arvokas, sillä se tuo kiinteistö- ja ra-kentamisalan erilaiset toimijat yhteen jakamaan tietoa ja kokemuksia parhaista käytännöistä”, toteaa GBC Finlandin toimitusjohtaja Heli Kotilainen.

Kiinteistö- ja rakentamisalalta on aiemmin puuttunut yhtenäinen tapa arvioida kiinteistöjen ympäristötehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaista toimintatapaa. GBC Finlandin Rakennusten elinkaarimittarit tarjoavat suomalaiseen lainsäädäntöön ja ilmasto-olosuhteisiin soveltuvat, yhtenäiset laskentaohjeet rakennusten elinkaaritehokkuuden mittaamiseksi ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Mittarit tukevat ja täydentävät lainsäädännön kautta tapahtuvaa kestävän rakentamisen ohjausta kansainvälisiin standardeihin perustuvilla mittareilla.

Rakennusten elinkaarimittarien taustalla on Sitran rahoittama ja GBC Finlandin toteuttama Värkki-projekti, joka vastaa asuntoministeri Jan Vapaavuoren johdolla vuonna 2010 valmistellun ERA17-ohjelman kiinteistöjen käyttöä ja omistusta koskevaan toimenpiteeseen. GBC Finlandin tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa. Keväällä 2010 perustetun yhdistyksen jäseninä on yli 100 merkittävää toimialan organisaatiota.

 

Lisätietoa mittareista:

https://home.greenbuildingcouncil.fi/kira/elinkaarimittarit/

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami