Komissiolta tukea kestävien rakennustuotteiden tuomiseksi markkinoille

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Euroopan komissio on ilmoittanut jakavansa tukea ympäristöystävällisten tuotteiden tuomiseksi markkinoille. Tuki on suunnattu eurooppalaisille yrityksille ja yrittäjille, joiden kehittämät tuotteet tähtäävät ympäristövaikutusten ehkäisemiseen tai edistävät voimavarojen tehokasta käyttöä. Tuen avulla edesautetaan vihreiden innovaatioiden näkyvyyttä ja poistetaan markkinoille tulon esteitä.

Komissio jakaa tukea 34,8 miljoonalla eurolla. Tukea voi hakea muun muassa kestävien rakennustuotteiden markkinointiin. Muita hakukohteita ovat materiaalien kierrätykseen, veteen, vihreään liiketoimintaan sekä elintarvike- ja juomateollisuuteen liittyvät vihreät ratkaisut.

EU:n ympäristökomissaari Janez Potočnik haluaa rohkaista erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä hakemaan rahoitusta. ”Yritykset voivat edesauttaa ympäristön kannalta kestävää talouskasvua, kunhan niitä tuetaan asianmukaisesti”, Potočnik toteaa.

Rahoitusta on aiemmin annettu hankkeisiin, joissa muun muassa valmistetaan keraamisia laattoja vanhojen kuvaputkitelevisioiden näytöistä sekä edistetään käytettyjen tiilien uudelleenkäyttöä rakentamisessa.

Hakemuksia voi lähettää 6. syyskuuta asti. Tukea annetaan noin 50 hankkeeseen.

Lue lisää:

 

Kuva: Euroopan komissio


Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami