Menu
Menu

LEED ja BREEAM työpaja 24.1.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC järjesti työpajan liittyen LEED ja BREEAM työkalujen käyttämiseen Suomessa. Työpajan tarkoituksena oli koota LEED AP:t, BREEAM Assessorit ja muuten kyseisten järjestelmien kanssa työtä tekevät ammattilaiset keskustelemaan kyseisten järjestelmien tarpeellisuudesta Suomessa ja toisaalta miettimään käytännön työssä eteen tulleita haasteita.

Tilaisuudessa paneuduttiin kolmeen kysymykseen:

1.   LEED vai BREEAM vai molemmat?

 • oikeasti suomalaisista rakennuttajista ja omistajista vain pieni osa tarvitsee kumpaakaan
 • ei valita yhtä, tarvitaan kaikki, markkinat määräävät
 •  voitaisiinko kansallisesti poimia joitakin osia kansallisille markkinoille
 • leima vihreälle talolle, puolueeton
 • ei käännetä LEED:ä eikä BREEAM:ia, ei kansallista sovellusta koska työkalut muuttuvat koko ajan ja käännetty versio on vanha jo valmistuessaan.

2.   Suurimmat haasteet käytännön työssä:

 • standardeihin sidottujen vaatimusten todentaminen
 • FIGBC:n tulisi keskitetysti sopia USGBC:n kanssa, millä todennetaan jos standardien vastaavuutta ei ole
 • taulukko A10 BREEAM:ssa – suomalaiset vastaavuudet?
 • LEED standardien vastaavuustaulukko, kansallisia ennakkopäätöksiä tarvitaan: esim. ovatko M1 maalit OK
 • eco energia – green E sähkö, onko vastaava, joutsen merkki? – tarvitaan keskustelu SFS:n kanssa
 • informaatiota kaikille: rakentamismääräyksien tulisi jatkossa antaa ohjeet 95 %:sti ympäristötehokkaista rakennuksista, mutta lisää tietoa tarvitaan niistä osa-alueista joilla standardeja ei ole
 • oikean tiedon puute, luuloa ja tarpeita on
 • Työn tilaajan kannalta tarvitaan tehtäväluettelot suunnittelijoiden kilpailutukseen, suunnitteluun, tarvittavat dokumentit jotta sertifiointi voidaan tehdä

3.   Minkälaista koulutusta ja miten LEED ja BREEAM ammattilaiset tarvitsevat, entä alan muut toimijat?

 • Työ tekijäänsä opettaa, matkailu ei aina avarra, tarvitaan kansallisia detaljisessioita
 • Suunnittelijoiden, tilaajien, toteuttajien ym. koulutus
 • Peruskoulutus kaikille alan toimijoille
 • Kiinteistön hallinnan henkilöstön koulutus
 • Energialaskennan koulutus omakotitalolle
 • Suomalaisen / pohjoismaisten koulutusten hyväksyttäminen BRE:llä ja USGBC:llä
 • LEED AP ylläpitokoulutuksien järjestäminen pohjoismaissa yhdessä
 • Kansainväliset työkalut – perusosaaminen
 • Vihreä kiinteistönpito – koulutus
 • Perusteet osaksi perus- ja täydennyskoulutus

Lopuksi keskustelimme siitä, tarvitaanko työpajalle jatkoa. Yhteinen mielipide oli, että keskustelua ja tiedonvaihtoa tarvitaan. Ensimmäisessä vaiheessa päätettiin paneutua yhdessä miettimään LEED standardien suomalaisia vastaavuuksia. Seuraava tilaisuus pidetään 10.3. klo 13–16 Rakennustietosäätiössä. Ennakkotyötä lupautuivat tekemään vähäpäästöisten materiaalien (rakennusmateriaalit, kalusteet, työmaa-aikaiset kemikaalit) osalta Petri Neuvonen seuraavaan tilaisuuteen ja energiastandardien osalta Tuomas Suur-Uski.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami