Yhdistyksemme vuosikokous ja jäsentilaisuus pidettiin 15.11.2017 toimistollamme Kampin BIM Kampuksella. Tilaisuudessa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Technopolis Oyj:n Kari Kokkonen.

Vuosikokouksessa yhdistyksellemme valittiin uusi hallitus, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2018 vaalitoimikunnan esityksen pohjalta. Vaalitoimikunnan ehdotus vuosikokousten henkilövalinnoista laaditaan niin, että ehdotus toimielinten kokoonpanoksi edustaa yhdistyksen jäsenistöä mahdollisimman tasapuolisesti. Yhdistyksen kokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotukseen. Vaalitoimikunnan jäseniä vuonna 2017 olivat Ilari Aho (Uponor Oyj), Hanna Kaleva (KTI Kiinteistötieto Oy), Kimmo Anttalainen (SITO Oy), Jorma Säteri (Metropolia) ja Mika Soini (NCC).

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa Technopolis Oyj:n kiinteistötoimintojen ja palveluiden johtaja Kari Kokkonen. Samalla Granlund Oy:n toimitusjohtaja Pekka Metsin (kuvassa yllä) kolmen vuoden puheenjohtajakausi ja neljän vuoden hallituskausi päättyi kukitukseen ja aplodeihin. Haluamme lämpimästi kiittää Pekkaa hänen panostuksestaan yhdistyksemme toimintaan ja kestävän rakentamisen edistämisestä Suomessa!

Yhdistyksen uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin niin ikään HYY Yhtymän toimitusjohtaja Antti Kerppola. Uuden hallituksen kokoonpanon voit lukea täältä.

Hallituksen jäsenet valitaan kerrallaan siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä. Erovuorossa on kumpanakin vuonna puolet jäsenistä. Nyt hallituspaikkansa erovuoron vuoksi jättävät Mikko Hyytinen (Pöyry Oyj), Petteri Lautso (Ruukki Construction Oy), Heidi Launo (Genesta Oy) sekä Ville Tamminen (Caverion Oy).

Vuonna 2017 toiminnan pääosassa ovat olleet menestyksekkäät tapahtumat, projektit ja toimikuntatyö

Kokouksessa käytiin sääntömääräisten asioiden asioiden lisäksi läpi yhdistyksen mennyttä ja tulevaa toimintaa sekä kuultiin toimikuntien kuulumisia. Pääpaino tekemisessä on ollut yhteistyössä jäsenistön kanssa, tapahtumien järjestämisessä, kansainvälisten ja kansallisten projektien toteuttamisessa sekä ansiokas ja ahkera toimikuntatyö. Lisäksi WorldGBC-verkoston kanssa tehtävää kansainvälistä yhteistyötä on tuotu aktiviivisesti esiin hyödyntäen uutta uutta Established Member -statusta.

Vuonna 2017 olemme tähän mennessä järjestäneet 13 tapahtumaa yhteensä yli viidellesadalle osallistujalle. Projekteistamme eniten mediahuomiota keräsi kesäkuussa 2017 päättynyt kestävämpää kaupunkiympäristöä kehittävä Ilmastokatu-hanke, maailmalla taas kestävän rakentamisen SBC-ohjelma. Euroopan ja Suomen tasolla näkyvin on ollut kansainvälinen Build Upon -hanke, joka keräsi Suomessa yli 120 organisaatiota keskustelemaan energiatehokkuutta edistävän korjausrakentamisen tulevaisuudesta ja tukemaan kansallisen korjausrakentamisen strategian päivittämistä.

Tekemiselle suuntaa strategiatyöstä

Vuosikokouksen räväkimmässä osiossa käännettiin katseet tulevaisuuteen sprintin omaisen strategiatyöpajan muodossa. Noin 30 minuutin aikana jäsenemme tuottivat viisi loistavan monipuolista ehdotusta GBC-toiminnan linjaamiselle tulevina vuosina. Valikoituneet teemat, ajatukset yhdistyksen positioinnista, toimintatavat sekä toivotut yhteiskunnalliset vaikutukset tullaan viemään osaksi yhdistyksen strategiatyötä. Vastauksissa painotettiin uudistavaa otetta, kaupunkien merkittävyys, yhdistyksen verkostoiva rooli sekä yhdessä tekeminen. Kiitos kaikille rohkeasta heittäytymisestä!

Strategia tullaan saamaan valmiiksi ja hyväksymään maaliskuussa. Strategiaa rakennetaan muuta toimintaa noudattaen yhteistyössä. Näin siis loppuvuoden ja alkukevään aikana ehtii vielä hyvin tuoda mukaan omat näkemykset yhdistyksen tulevaisuudesta.

Vuoden 2018  toimintasuunnitelmassa teemoina asuminen, kiertotalous ja hyvinvointi

Kokouksessa yhtenä kohtana hyväksyttiin yhdistyksen tuleva toimintasuunnitelma. Vuosi 2018 näyttää tarjoavan monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia Green Building Councilille. Kestävän rakennetun ympäristön tärkeys ymmärretään laajasti ja jatkuvan parantamisen hengessä GBC:n jäsenet, sidosryhmät ja alan muut toimijat tavoittelevat yhä parempia ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ratkaisuja – tässä onnistuen.

Keskeisiksi toimenpiteiksi on tunnistettu asioita, jotka kehittävät yhdistyksen toimintaa ja/tai vaativat erityistä huomiota vuoden 2018 aikana. Näitä toimenpiteitä on verrattain runsaasti ja niitä priorisoidaan tarvittaessa mm. käynnistyvät projektit ja resurssit huomioiden. Perustoiminta muodostuu toimikuntien työskentelystä, viestinnästä, kehityshankkeiden ja projektien toteuttamisesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tulevan vuoden teemoina keskitytään kestävään asumiseen esimerkiksi vihreiden asuntolainojen muodossa, kiertotalouteen sekä terveyteen- ja hyvinvointiin.


Vuosikokouksen keskeisiä päätöksiä

  1. Vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  2. Vahvistettiin vuodelle 2018 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
  3. Keskusteltiin tulevien vuosien strategian ja toiminnan painotuksista.
  4. Valittiin uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
  5. Valittiin vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  6. Hyväksyttiin ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi.

Vuosikokouksen pöytäkirja ja muu aineisto julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Ennen näiden valmistumista lisätietoja kokouksen päätöksistä voi kysyä toimitusjohtaja Mikko Nousiaiselta.

 

 

Share →