Meet Green

Meet Green on kestävän rakentamisen edistämiseen luotu opinnäytetyöpörssi. Opiskelijat voivat hakijana ilmoittaa etsivänsä toimeksiantoa opinnäytetyön tekemiseen. Organisaatiot voivat tarjoajana taas ilmoittaa rakennusalan työ- tai harjoittelupaikasta tai kertoa esimerkiksi diplomityöprojektin tarpeesta. Ainoana rajoituksena ilmoitusten julkaisulle on se, että tehtävän tulee edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista rakennetussa ympäristössämme.
meet-green


Haetaan

Olen kiinnostunut varsinkin energiansäästöä ja ympäristöystävällisestä rakentamisesta. Olin tekenyt LEED sertifikointiprosessissa: valmista ja tarkista dokumenttien parametria, mitata tarvittavat parametrit ja luoda suunnitelut.

Opiskelen Sustainable Building Engineering ohjelmassa englanniksi Metropolia AMK:ssa, joka antaa valmiudet suunnitella, rakentaa ja hallita terveitä, energiatehokkaita ja kestäviä rakennuksia. Suomi ei ole äidinkielini, mutta opin päivittäin.


Thành Đào Công
(040) 934-7547
thanh.daocong@metropolia.fi
Suoritan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Metropoliassa, korjausrakentamisen koulutusohjelmassa. Nykyisessä työssäni olen tekemisissä paljon sisäilmaongelmien kanssa. Minulla on rakennusalan koulutuksen lisäksi ympäristöinsinöörin tutkinto. Haen opinnäytetyön aihetta liittyen ympäristöasioihin sekä tietysti sisäilmaan.

Eeva Rosendahl
(050)559-4205
eeva.rosendahl@lahti.fi
Olen työskennellyt LEED-sertifiointiprosessin parissa ja projektin aikana kiinnostuin ympäristöystävällisestä ja energiatehokkaasta (uudis)rakentamisesta. Diplomityön aiheena kiinnostaa esimerkiksi, mitä hyötyjä energiatehokas rakentaminen tuottaa sidosryhmille, rakennuttajalle, omistajalle yms.

Opiskelen Aalto-yliopistossa International Design Business Management- maisteriohjelmassa. Ohjelma yhdistää kauppatieteet sekä muotoilun insinööriajatteluun ja kannustaa monialaiseen toimintaan. Minulla on Tekniikan kandidaatin tutkinto rakennustekniikasta (talonrakentaminen) TTY:ltä.


Kati Pihko
(040)718-1330
kati.pihko@aalto.fi
Etsin diplomityötä, joka liittyy energian tuotannon ja kulutuksen huomioimiseen maankäytön tai alueiden suunnittelussa. Olen kiinnostunut myös kansainvälisistä hankkeista aiheeseen liittyen.

Opiskelen arkkitehdiksi ja energiatekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisellä yliopistolla. Tällä hetkellä työskentelen maankäytön suunnittelun, lähinnä yleis- ja asemakaavoituksen parissa.


Taina Riekkinen
(040)681-1503
etunimi.sukunimi@student.tut.fi
Opiskelen Metropolia ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta rakennustekniikan koulutusohjelmassa. Rakennusalan koulutuksen lisäksi olen suorittanut jo liiketalouden tutkinnon Haaga-Heliassa. Ympäristöasiat, ekologisuus, energiatehokkuus ja kestävä kehitys ovat rakennusalalla globaaleja aiheita. Etsin opinnäytetyön aihetta näihin liittyen.

Hanna Malinen
hanna-leena.malinen@metropolia.fi
Opiskelen Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulussa rakennusinsinööriksi (rakennustekniikan koulutusohjelma) ja etsin opinnäytetyöaihetta. Olen kiinnostunut ekorakentamiseen ja suunnitteluun liittyvistä aiheista. Tutkimustyö voisi liittyä esim. puurakentamiseen (tai muuhun materiaaliin) ja sen hyötyihin pitkällä aikavälillä. Otan avoimesti myös muita aiheita ja ehdotuksia vastaan!

Tanja Auresmaa
044-3648094
tanja.auresmaa@gmail.com
Opiskelen Ympäristöjohtamista (CEM) Jyväskylän Yliopistossa. Haen graduuni aihetta energiantuotantoon tai käyttöön liittyen. Erityisesti seuraavat aihepiirit kiinnostaisi: matalaenergiatalot, omakotitalon omavarainen sähkön- ja lämmöntuotto (aurinko-, tuuli-, ja maalämpö).

Juho Nousiainen
(050) 364-5987
nousia@msn.com

Tarjotaan

Tämä on esimerkki Meet Greenin käytöstä. Kirjoita kuvaus-kenttään lyhyt teksti opinnäytetyösi aiheesta tai kuvaile millaisesta opinnäytetyöstä olisit kiinnostunut. Tuo teksti näkyy tässä.

Testi Testinen
0400-7357101
testi@testiosoite.fi

Jätä ilmoitus