Mikä Green Building Council Finland? Asiantuntijat vastaavat.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Nordean toimitilajohtaja Juha Olkinuora toimii Green Building Council Finlandin (FIGBC) hallituksen puheenjohtajana. Uponor Oyj:n liiketoimintaryhmän johtaja Ilari Aho on yhdistyksen varapuheenjohtaja. Nyt he vastaavat FIGBC:tä koskeviin kysymyksiin.

Suomeen perustettiin huhtikuussa Green Building Council Finland (FIGBC). FIGBC:n keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen ja Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa.

Miten ja kenen aloitteesta Green Building Council Finland syntyi?

Aho: Ympäristöystävällisen rakentamisen kanssa työtä tekevien alan ammattilaisten joukko kokoontui ja totesi, että yhteinen organisaatio tarvitaan.

Olkinuora: Aktiiviset kiinteistöalan yritysten ammattilaiset kokoontuivat ja ryhtyivät miettimään, olisiko nyt oikea aika perustaa yhteinen organisaatio edistämään kestävän kehityksen mukaista rakentamista, kiinteistönpitoa ja kiinteistöjen käyttöä. Aika oli kypsä, ja mukaan lähtivät kaikki merkittävät toimijat.

Miten ajatus FIGBC:n perustamisesta on otettu vastaan Suomessa? Oliko perustajajäsenten rekrytointi työlästä?

Aho: Perustajajäseniä ei sinänsä oikeastaan tarvinnut rekrytoida, koska Councilille oli selkeä tilaus ja tarve. Merkittävä määrä yrityksiä on jo tavalla tai toisella omassa toiminnassaan näiden asioiden kanssa painiskellut, ja alalla on näemmä laaja yhteisymmärrys siitä, että yhdistyminen hyvän asian taakse auttaa kaikkia.

Olkinuora: Oli todella hienoa olla mukana valmistelutyössä ja huomata kuinka innostuneesti tiimien jäsenet proaktiivisesti kehittivät ja valmistelivat yhdistystä ja että yritykset olivat antaneet ja edelleen antavat resurssejaan FIGBC:n toimintaan. Perustajajäsenten lisäksi on jo pitkä lista jäseneksi halukkaita yrityksiä. Ketään ei ole tarvinnut houkutella mukaan!

Mitkä ovat FIGBC:n tärkeimmät tavoitteet ensimmäisen toimintavuoden aikana? Kuinka monta jäsentä FIGBC:ssa on vuoden kulutua?

Aho:

1. Organisoituminen, toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, tunnettuuden ja aseman rakentaminen Councilille, yhteistyöverkostojen rakentaminen.

2. Alan yhteisen ympäristöluokitus- ja mittaristostrategian laatiminen.

3. Viestintä- ja koulutustarpeiden identifiointi. Uskoisin, että vuoden kuluttua jäseniä on 100-200.

Miten FIGBC:n toiminta rahoitetaan?

Aho: Ensi vaiheessa jäsenmaksutuloilla, jatkossa myös projektikohtaisella rahoituksella isompien hankkeiden osalta, sekä mahdollisesti koulutus- ja muista palveluista syntyvillä tuloilla.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami