Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää vuosittain jopa 4,5 miljoonalla tonnilla, selviää Suomen ympäristökeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreesta selvityksestä.  Selvityksellä on tuettu Kestävän kulutuksen ja tuotantoa koskevan KULTU-ohjelman uudistusta.  Ohjelman työryhmä jätti vastikään ehdotuksensa päästöjen vähentämiseksi ja vihreän talouden edistämiseksi ympäristöministeri Ville Niinistölle. Ohjelmaehdotuksessa peräänkuulutetaan muutoksen tarvetta yksityisessä ja julkisessa kulutuksessa, jotta Suomi täyttäisi tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Suomen kokonaispäästöt ovat tällä hetkellä noin 70 miljoonaa tonnia. Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan aiheuttamat päästöt ovat yhteensä yli 23 miljoonaa tonnia. Kun mukaan lasketaan tuotteiden koko elinkaari, päästöt kasvavat 35 miljoonaan tonniin.  

Tutkijoiden mukaan asumisessa on mahdollista saavuttaa kahden miljoonan tonnin päästövähennykset. Lämmitysjärjestelmän muutosten ja energiakorjausten osuus mahdollisesta päästövähennyksestä on 1,3 miljoonaa tonnia. Lisäksi energiaviisaalla asumisella kuten sähkön ja lämmön säästöllä sekä energiatehokkaiden laitteiden käytöllä saavutetaan lähes miljoonan tonnin päästövähennys.

Tehokkaimpia keinoja valintojen ohjaamiseksi ovat selvityksen mukaan peruskorjausten rakentamismääräykset, energiatodistus, energia-avustukset ja energiaverot. Ihmisten lisääntyvä tietoisuus kotinsa ilmastovaikutuksista ja energian hintakehityksestä samoin kuin energiapalvelujen tarjonnan paraneminen vähentävät päästöjen syntymistä.

Selvityksessä ehdotetaan, että päästötavoitteiden saavuttamiseksi valtionhallinnon sisäistä yhteistyötä on vahvistettava yhteisten tulostavoitteiden avulla. Tähän asti päätöksiä on tehty monista eri lähtökohdista, selvityksessä todetaan. Muun muassa asumista ja energiatuotantoa koskevia päätöksiä ei tule määrittää irrallaan muista tekijöistä kuten liikenteen tai yhdyskuntarakenteen suunnittelusta.

Uusia energiaremontteihin kannustavia ohjaus- ja rahoitusmalleja

KULTU-ohjelman tavoitteena on ollut löytää keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä vihreän talouden edistämiseksi. Lisäksi pyrkimyksenä on ollut materiaali- ja energiatehokkuuden edistäminen julkisella sektorilla, yrityksissä ja kotitalouksissa.

Materiaali- ja energiatehokkuuden osalta työryhmä suosittaa energiaremontteihin kannustavien ohjaus- ja rahoitusmallien käyttöönottoa. Niin rakennusalan kuin muun julkisen sektorin tulee näyttää esimerkkiä yhteiskunnalle energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Lisäksi valtionhallinnon tulee nykyistä järjestelmällisemmin seurata energia- ja ympäristötavoitteiden toteuttamista, työryhmä suosittaa.

Nyt lausuntokierrokselle lähtevää KULTU-ehdotusta ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä SITRA:n ja Tekesin kanssa. Lisäksi työssä oli mukana noin 190 eri sektoria edustavaa asiantuntijaa. Nykyinen KULTU-ohjelma valmistui vuonna 2005.

Lue lisää:


Share →

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.