Pohjoismaiden neuvosto Reykjavikissa: vihreään kasvuun

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Reykjavikissa (2.–4.11.2010) puhuttiin mm. aiheesta Vihreä kasvu – ulospääsy kriisistä.

Ympäristötekniikan maailmanlaajuisten markkinoiden arvoksi arvioidaan tänä vuonna vajaat 650 miljardia euroa, ja niiden odotetaan kasvavan vuosittain 6–14 %.

Pohjoismaiden neuvosto ehdottaa, että tie vihreään kasvuun viitoitettaisiin seuraavasti:

– Tehdään elinkeinoelämälle kannattavaksi panostaa ympäristötekniikkaan tukemalla vihreää tekniikkaa aloitusvaiheessa, kunnes markkinat ovat valmiit ottamaan sen vastaan.
– Kehitetään taloudellisia kannustimia, jotka rohkaisevat siirtymään ympäristötekniikkaan: pannaan hiilelle hinta ja puhutaan hiilidioksidiveron puolesta EU:n ja YK:n kansainvälisissä neuvonpidoissa.
– Tasoitetaan pohjoismaisten ratkaisujen tietä markkinoille ja luodaan niille verkostoja perustamalla pohjoismainen yhteenliittymä, joka luo synergiaa Pohjoismaiden ympäristöteknisten vahvuuksien välille.
– Luodaan edellytykset uuden riskipääoman houkuttelemiseksi Pohjoismaiden markkinoille laatimalla selkeät poliittiset puite-ehdot, joiden avulla torjutaan protektionismia ja edistetään vapaata kauppaa.

Pohjoismainen yhteistyö vaikuttaa  järkevältä –  Tanska on tuulivoiman, Islanti geotermisen energian, Ruotsi ja Suomi ovat bioenergian ja Norja ja Ruotsi vesivoiman käytön kärkimaita. Osaamista on. Sitä paitsi Pohjoismaat muodostavat yhdessä maailman kymmenenneksi suurimman talouden!

Mutta jäi hieman epäselväksi ehdotusten konkreettinen puoli…

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami