Pohjoismainen rakennusala yhdistää voimansa kestävän rakennetun ympäristön hyväksi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Kaksikymmentä merkittävää rakennusalan yritystä Pohjoismaista haastavat kiinteistö- ja rakennusalan toimijat yhteistyöhön, joka tähtää kestävien ratkaisujen kehittämiseen maailmanmarkkinoille. Yritykset allekirjoittivat Kööpenhaminassa 8.8.2012 Nordic Built Charterin, jossa ne sopivat kymmenestä strategisen ja käytännön tason toimenpiteestä kilpailukykyisten kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi.

“Pöyryssä olemme sitoutuneet kestäviin ratkaisuihin sekä strategisella tasolla että projektityöskentelyssä. Visiomme on vuonna 2020 olla suunnannäyttäjä tasapainoisen kestävän kehityksen ratkaisujen suunnittelussa. Osoitamme visiomme todeksi tukemalla Nordic Built -hanketta. Pohjoismainen yhteistyö tarjoaa samalla mahdollisuuden saavuttaa enemmän”, toteaa Mikael Lindgren Pöyryltä.

Nordic Built –ohjelman toteuttamista Suomessa tukevat yhteistyössä rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymä RYM Oy ja Green Building Council Finland, joka edistää kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä maamme kiinteistö- ja rakentamisalalla. Ne rohkaisevat osakkaitaan, jäseniään ja kumppaneitaan tarttumaan Nordic Built –yhteistyöhaasteeseen.

Nordic Built tarjoaa mainion mahdollisuuden edistää pohjoismaista verkottumista Eurooppa- tason tutkimusyhteistyössä ja yhteisten tutkimushakujen valmistelussa. Nordic Built –yhteistyö voi myös aktivoida alamme suomalaisia yrityksiä käynnistämään esimerkiksi energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen painottuvan tutkimusohjelman, toteaa RYM Oy:n toimitusjohtaja Ari Ahonen.

Poliittinen aloite

Nordic Built on yksi erityisesti vihreään kasvuun ja hyvinvointiin tähtäävistä nk. lippulaivahankkeista, jotka sisältyvät Pohjoismaiden elinkeinoministerien lokakuussa 2011 hyväksymään innovaatio- ja elinkeinopolitiikan yhteistyöohjelmaan. Nordic Built -hankkeen rahoittajina toimivat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Nordic Innovation. Jälkimmäinen tukee myös hankkeen käytännön toteutusta yhteistyössä Pohjoismaiden kanssa.

Nordic Built -hanke sisältää kolme vuosina 2012-2014 toteutettavaa moduulia, jotka kattavat joukon toisiinsa liittyviä toimenpiteitä. Ensimmäinen osa on pohjoismaisen rakennussektorin mahdollisuuksien ja haasteiden määrittely, jonka tuloksena hankkeen keskeiset periaatteet kuvataan Nordic Built Charterissa.

Pohjoismainen rakennusala tarjoaa merkittävän määrän yksittäisiä ratkaisuja matalaenergiarakentamiseen ja ympäristönäkökohdat ovat keskeisellä sijalla kaikissa Pohjoismaissa. Kun otamme huomioon tiukat lainsäädännölliset puitteet sekä maailman parhaaseen rakennettuun ympäristöön liittyvät päämäärät, on pohjoismainen rakennussektori ainutlaatuisessa asemassa ottaakseen haasteen vastaan. Yhteistyöllä voimme saavuttaa eniten tällä kasvavalla markkina- alueella, sanoo Nordic Built-hankkeen projektipäällikkö, Nordic Innovationin asiantuntija Eili Vigestad Berge. 

Nordic Built Challenge

RYM Oy:n on tarkoitus ottaa aktiivinen rooli Nordic Built –yhteistyöhön kuuluvan Nordic Built Challenge –innovaatiokilpailun toteuttamiseksi Suomessa. Niin rakennusalan kuin muiden alojen innovaattorit voivat osallistua kilpailuun, jonka tavoitteena on uudistaa kestävällä tavalla viisi rakennusta, yksi jokaisesta Pohjoismaasta. Kilpailu konkretisoi Nordic Built Charterin päämäärät käytännön tasolla ja kannustaa muutokseen merkittävän palkintosumman ja mediahuomion avulla.

Kilpailu lanseerataan myöhemmin syksyllä.

 Haluamme luoda uusia ja innovatiivisia ratkaisuja ja rohkaista sekä maiden että toimialojen rajat ylittävään tiimityöskentelyyn. Pyrimme kannustamaan rakennussektoria kilpailun avulla ja viemään eteenpäin ideoita, joiden avulla Pohjoismaat voivat vahvistaa asemaansa kestävän rakentamisen edelläkävijöinä, sanoo Vigestad Berge.

Nordic Built -yrityksiä: Pöyry, Uponor, Skanska, COWI, Energistyrelsen, Henning Larsen Architects, KAB, Velux, Batteríið, EFLA Consulting, Government Construction Contracting Agency (GCCA), Iceland Green Building Council, Entra Eiendom, NCC Property Development, Snøhetta, Zero ja ByggVesta.

 

Lisätiedoja Nordic Builtilta ja Nordic Built Charterilta:

www.nordicbuilt.org

Eili Vigestad Berge, +47 414 63 434, e.berge@nordicinnovation.org

Malin Kock, +47 95 92 49 53, m.kock@nordicinnovation.org

 

Nordic Built

Nordic Built on pohjoismainen aloite, jonka tavoitteena on vauhdittaa kestävien rakennuskonseptien kehitystä. Se yhdistää keskeiset pohjoismaiset vahvuudet, tarjoaa kiinnostavan ja tehokkaan areenan yhteistyölle sekä edistää konkreettisesti hankkeita, joiden avulla on mahdollista tuottaa merkittäviä globaalin tason ratkaisuja.

Nordic Innovation

Nordic Innovation toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa ja pyrkii edistämään rajat ylittävää kauppaa ja innovaatioita. Nordic Innovation on keskeinen toimija Pohjoismaiden kauppaa, teollisuutta ja innovaatioita edistävien yhteistyöohjelmien toteutuksessa.

 

 

 

 

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami