Verkkotyökalusta ja käyttövaiheen Kiinteistöpassista luovutaan

GBC on päättänyt luopua Rakennusten elinkaarimittarit -verkkotyökalusta. Keskeisin syy päätökseen on verkkotyökalun vähäinen käyttö. Samalla luovumme tavasta raportoida rakennusten elinkaarimittareiden tietoja käyttövaiheen kiinteistöpassilla.

Taustat
GBC lanseerasi vuonna 2013 rakennusten kiinteistöpassit kiinteistöjen kestävän kehityksen ominaisuuksien esittämiseen. Kiinteistöpassit kokoavat yhteen rakennuksen elinkaarimittareiden tiedot siten, että passit laadittiin erikseen uudisrakennushankkeille ja olemassa oleville kiinteistöille. Lisäksi viime vuosina on ollut käytössä Rakennusten elinkaarimittarit -verkkotyökalu.

Rakennusten elinkaarimittareita tarvitaan

Rakennusten elinkaarimittarit ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi kuvata rakennusten ympäristöystävällisyyttä, terveellisyyttä ja energiatehokkuutta. Ne ovat yhteensopivia lainsäädännön, alan standardien ja kaupallisten luokitusten kanssa. Suosittelemme elinkaarimittareiden käyttöä jatkossakin ja tarjoamme tukea niiden soveltamiseen.

Hankevaiheen Kiinteistöpassia käytetään jatkossakin

Hankevaiheen kiinteistöpassin käyttöä jatkuu ja sille on tarve jatkossakin muun muassa osana RTS- ympäristöluokituksen käyttöä. Hankevaiheen passin laadintaan tulee teknisiä muutoksia.

Tulevaisuudessa 31.1.2018 alkaen hankevaiheen kiinteistöpassiin tulevat tiedot syötetään sivulla http://figbc.fi/kiinteistopassi , joiden perusteella hakijalle lähetetään pdf-muotoinen kiinteistöpassi. Lisätietoja hankevaiheen kiinteistöpassin mittareista löytyy sivulta http://figbc.fi/elinkaarimittarit/ PDF –muotoisen kiinteistöpassin voi liittää muun muassa RTS-ympäristöluokitus –hakemukseen.

Lisätietoja antaa Jessica Karhu | +358 40 675 8899 | jessica.karhu@figbc.fi

Tiedot talteen 15.1.2018 mennessä

Verkkotyökaluun syötetyt tiedot ja kiinteistöpassit on mahdollista ladata talteen omalle tietokoneelle. Tämä tulee tehdä 15.1.2017 mennessä. Jos aiheesta on kysyttävää, voit olla yhteydessä palvelun käyttäjätukeen: support@bionova.fi

Share →