RIO+20-huippukokouksessa suuntaviivat kestävälle kehitykselle

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Maailman johtajat, tuhannet virkamiehet sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajat kokoontuvat ensi viikolla Brasilian Rioon YK:n kestävän kehityksen RIO+20-konferenssiin. Kokouksen pyrkimyksenä on vahvistaa poliittista sitoutumista kestävään kehitykseen, määrittää tulevaisuuden haasteita ja suuntaviivoja sekä tarjota konkreettisia keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi. Myös kestävän rakennetun ympäristön teemat nousevat keskusteluun Riossa.

20.-22.6.2012 järjestettävä RIO+20-kokous on jatkoa Riossa vuonna 1992 pidetylle YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssille, jossa solmittiin mm. YK:n ilmastosopimus ja muita keskeisiä ympäristösopimuksia. Tarkoituksena on arvioida aikaisempien sitoumusten toimeenpanoa sekä saada aikaan konkreettinen loppuasiakirja, jolla saataisiin uutta sisältöä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Riossa keskitytään kahteen pääteemaan:

Vihreällä taloudella viitataan mm. siirtymiseen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta taloudesta sellaisiin ratkaisuihin, jossa uusituvat energiamuodot, energiatehokkuus, resurssitehokkuus ja kestävämmät kulutus- ja tuotantotavat ovat keskiössä. EU on ehdottanut maailmanlaajuisen vihreän talouden tiekartan käyttöönottoa, joka sisältäisi konkreettisia tavoitteita ja toimia vihreän talouden saavuttamiseksi.

Kestävä kaupunkiympäristö avainasemassa

Kokouksen valmisteluissa on korostettu erityisesti seitsemää teemaa: energia, kestävä kaupunkiympäristö, säällinen työ, ruokaturva ja kestävä maatalous, vesi, valtameret sekä katastrofivalmius.

Kiinteistö- ja rakennusala on keskeisessä roolissa puhuttaessa vihreän talouden ja kestävän kehityksen edistämisestä. Jopa kolmannes maailman hiilidioksidipääsöistä syntyy rakennusten käytöstä rakennusten kuluttaessa 30–40 prosenttia maailman energiasta. Samalla ala tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen ja materiaalitehokkuuteen verrattain matalilla kustannuksilla.

Useat kansalliset Green Building Councilit ovat työskennelleet jo pitkään sen puolesta, että vihreä rakentaminen ja kiinteistöjen käyttö sekä kestävän kaupunkiympäristön merkitys vihreän talouden edistäjinä tunnustettaisiin Riossa. Yhdysvaltain Green Building Council on järjestänyt teemasta useita tilaisuuksia “The Road to Rio+20” -tapahtumasarjansa myötä. Tilaisuuksissa kerättiin tietoa siitä, mitä haasteita ja ratkaisuja Yhdysvaltojen ja Kanadan eri alueilla nähdään vihreän rakentamisen ja kestävän kaupunkiympäristön edistämiseen liittyen. Näiden pohjalta laadittiin raportti, jossa listataan suositukset, jotka tulisi ottaa huomioon Riossa. Raportin keskeiset viestit ovat:

1. Tietoisuutta kestävään kaupunkiympäristöön liittyvistä teemoista tulee lisätä ja ottaa nämä seikat huomioon myös eri koulutusohjelmissa

2. Paikallisviranomaisilla tulee olla riittävät valtuudet päätöksentekoon kestävän kehityksen toteuttamiseksi paikallisella tasolla

3. Innovatiivisia rahoituslähteitä kestävien ja resurssitehokkaiden kaupunkien edistämiseksi tulisi kehittää

4. Yhteisten luokitustyökalujen ja -mittarien käyttöä tulisi edistää

5. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppannuuksia tulee edistää – niin kansainvälisesti kuin paikallisessa päätöksenteossakin

Tällä hetkellä loppuasiakirjan luonnoksessa sitoudutaan kestävän kaupunkiympäristön edistämiseen. Tarkemmin sitoudutaan tukemaan paikallisviranomaisia, kestävää kaupunkiliikennettä, vihreitä rakennuksia, hyvin toimivia palveluita, hyvälaatuista ilmaa ja vettä, jätteiden vähentämistä sekä parantamaan katastrofivalmiutta.

Huippukokouksen ohella järjestetään tuhansia oheistapahtumia ja osa näistä liittyy myös kestävään rakennettuun ympäristöön. Esimerkiksi USGBC järjestää useita teemaan liittyviä tilaisuuksia ensi viikolla.

Rioon kohdistuu varsin suuria odotuksia konkreettisten tulosten ja sitoumusten aikaansaamiseksi. Kokouksen tulokset ovat merkittäviä myös kestävän rakennetun ympäristön edistämisen näkökulmasta. Green Building Council Finland seuraa Rion huippukokousta ja raportoi sen tuloksista sivuillaan myöhemmin.

 

Lue lisää:

 

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami