One Planet logo

 

Suomen vetämä kestävän rakentamisen ohjelma (SBC) järjesti 5.12 Pohjoismaisella paviljongilla sivutapahtuman, missä jaettiin hyviä eurooppalaisia rakentamisen kiertotalouden käytäntöjä. Lisäksi kuultiin esimerkkejä Intiasta ja Afrikasta sekä julkistettiin WBCSD:n Scaling the Circular Built Environment -raportti, missä kuvataan mm. tätä tukevia liiketoimintamalleja. 

Stéphane Pouffary ENERGIES 2050 -kansalaisjärjestöstä kertoo kiertotalousperinteestä Länsi-Afrikassa.

SBC-ohjelma laati kiertotaloutta kuvaavan luvun globaalin rakentamisen allianssin (GlobalABC) Global Status -raportin, joka julkistettiin Ranskan paviljongissa 7.12. Kiertotalous nähdään merkittävänä mahdollisuutena ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Brian Dean kansanvälisestä energiajärjestöstä IEA:sta esittelee rakennetun ympäristön energiatehokkuuden globaalia tilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Integroidut ilmastotoimet, kunnianhimotason nostaminen ja rahoitusmallit olivat teemana Human Settlement -päivässä 7.12.

Christine Lemaitre Saksan DGNB:stä on sitä mieltä, että energiatehokas rakentaminen on iloinen asia ja että se hyödyttää useita osapuolia.

 

Lisätietoja SBC-ohjelman koordinaattorilta Pekka Huovilalta (etunimi.sukunimi@figbc.fi) sekä One Planet –verkkosivuilta.

Share →