Menu
Menu

Suomessa on toimiva kestävän rakentamisen foorumi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finland otti kantaa Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen 4.3. Vastineemme julkaistiin HS:ssa 9.3.

Harri Hautajärvi otti Helsingin Sanomien Vieraskynässä kantaa rakentamisen tilaan Suomessa 4.3.2011. Kiinteistö- ja rakentamisala jakaa laajasti Hautajärven esittämän huolen kiinteistöjen elinkaarihallinnan puutteista sekä energiaosaamisen lisäämisen ja ympäristötehokkuuden työkalujen kehittämisen tarpeesta. Kirjoituksessaan Hautajärvi viittaa myös Green Building Council Finlandin toimintaan, johon liittyen haluaisin esittää tarkennuksia. FIGBC aloitti toimintansa noin vuosi sitten ja se perustettiin nimenomaan Hautajärven peräänkuuluttamaksi kestävän rakentamisen puolueettomaksi foorumiksi.

FIGBC on alan vapaaehtoinen ponnistus kestävän kehityksen käytäntöjen tuomiseksi osaksi kiinteistö- ja rakentamisalan kaikkea toimintaa. Organisaatiorajat ylittävä yhteistyö on saavuttanut valtavan suosion ja mukana on jo 60 alan toimijaa. Yhdistyksen johdolla muun muassa tarkastellaan nykyisiä kiinteistöjen ja rakentamisen johtamiseen ja omistamiseen liittyviä prosesseja ja kehitetään niitä ympäristötehokkuuden kannalta. Käytännön työkaluiksi kehitetään parhaillaan ympäristötehokkuuden mittareita ja toimintatapoja.

Hautajärven kritisoimat kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmät ovat maailmanlaajuisesti osoittaneet tehokkuutensa ekologisten toimintatapojen edistämisessä. Ne ovat osoittautuneet toimiviksi johtamisen työkaluiksi, joiden avulla edistetään kiinteistöjen ekotehokasta käyttöä. FIGBC on täysin neutraali eri luokitusjärjestelmien ja sertifikaattien suhteen, eikä tule asettumaan minkään yksittäisen työkalun käytön kannalle. Suomessa alan yhteistyössä kehittämä PromisE on yksi laajimmin hyödynnetyistä ympäristöluokitusjärjestelmistä: sertifioituja kiinteistöjä on jo yli tuhat. Kansainvälisten sijoittajien ja organisaatioiden toiminta Suomessa edellyttää kuitenkin, että joissakin kohteissa hyödynnetään myös Hautajärven mainitsemia kansainvälisiä luokitusjärjestelmiä. Niille kaikille on siis paikkansa.

FIGBC on itsenäinen ja riippumaton yhdistys, joka edistää kestävää rakentamista Suomessa. Se toimii osana World Green Building Council –verkostoa, joka mahdollistaa parhaan kansainvälisen osaamisen ja tiedon saamisen Suomeen sekä oman osaamisemme viennin maailmalle. Verkosto ei kuitenkaan millään tavalla ohjaa FIGBC:n toimintaa, vaan sen linjauksista päättävät suomalaiset yhdistyksen jäsenet. Olemme erittäin iloisia siitä, että tämä uusi, useiden kymmenien yritysten tärkeäksi kokema järjestö on otettu heti tiiviisti mukaan myös kansalliseen yhteistyöhön. FIGBC haluaa olla aktiivisesti mukana edistämässä kestävää rakentamista yhdessä ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin kanssa. Olemme jo aloittaneet projektin, jonka avulla vastataan FIGBC:lle Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 – ERA17 –toimenpideohjelmassa asetettuun haasteeseen.

Maija Virta
toimitusjohtaja
Green Building Council Finland

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami