Karttaa ei ole saatavissa

Päivä ja aika / Date & Time:
06/06/2017
13.00–15.00


Toimikunnassa edistetään keskeisten energiatehokkuutta parantavien ja päästöjä vähentävien energiaratkaisujen käyttöä rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa. Energia-toimikunta pyrkii työssään myös määrittelemään rakennetun ympäristön energiaominaisuudet  ja tarjoamaan energiatehokkaita työkaluja ja ratkaisuja erilaisille toimijoille. Toimikunta seuraa energiatehokkuuskysymyksiin liittyvää päätöksentekoa sekä keskustelee julkisen hallinnon ja lainsäätäjien kanssa.


Asialista

Asialista päivitetään myöhemmin.