Päivä ja aika / Date & Time:
22/09/2015
8.30–16.00

Paikka / Location:
Ympäristöministeriö


Tässä teemapäivässä käsitellään kestävää aluesuunnittelua energianäkökulmasta. Päivä koostuu kahdesta osasta: aamupäivän seminaarista ja iltapäivän työpajasta.

Aamupäivän seminaarissa on tarjolla ajankohtaista tietoa uusiutuvan energian tuotannosta ja kulutuksesta. Kuulet ympäristöministeriön uusimmista toimista, kuntien mahdollisuuksista ja roolista lähienergian edistämisessä sekä laajan katsauksen viimeisimmistä hyvistä käytännöistä ja opeista.

Iltapäivän työpaja tarjoaa mahdollisuuden laajempaan keskusteluun siitä, mitä lähes nollaenergiarakentaminen tarkoittaa aluesuunnittelun kannalta. Työpajan tavoitteena on tunnistaa kestävän aluesuunnittelun tärkeimmät tehtävät tästä näkökulmasta sekä hahmottaa seuraavat kehitysaskeleet. Työskentely liittyy aiheesta tekeillä olevaan selvitykseen.

Maksuton teemapäivä on suunnattu kestävän aluesuunnittelun parissa työskenteleville; muun muassa kuntien maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaaville henkilöille ja aluesuunnittelun asiantuntijoille.

Toivomme, että voit osallistua molempiin osioihin, mutta myös saapuminen vain aamu- tai iltapäivän osuuteen on mahdollista. Puolenpäivän aikaan on tauko omakustanteiselle lounaalle. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan tämän kutsun alareunassa olevasta linkistä.

Tilaisuus on jatkoa vuosien 2013 ja 2014 seminaareille ja osa ERA17-toimintaohjelmaa. Tilaisuuden järjestävät Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö.

Tervetuloa kuulemaan uusimmat kuulumiset ja keskustelemaan tulevasta!

Lisätietoja:
ympäristöneuvos Antti Irjala, ympäristöministeriö, antti.irjala(at)ymparisto.fi
toimitusjohtaja Heli Kotilainen, GBC Finland, heli.kotilainen(at)figbc.fi
johtaja Mikko Nousiainen, RAKLI, mikko.nousiainen(at)rakli.fi


Ohjelma

08:30 Aamukahvit

09:00 Tervetuloa
Ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö

09:10
Ajankohtaista kestävän alussuunnittelun ohjauksessa
Ympäristöneuvos Antti Irjala, ympäristöministeriö

  Ilmastotavoitteet kuntakaavoituksessa
  Näkymiä kaavajärjestelmän kehittämiseen

Miten kunnat voivat vaikuttaa energiatehokkuuteen alueiden suunnittelussa?
Yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki

  Kunnan haasteet ja keinot energiaratkaisuissa
  Mitä osaamista kunnat tarvitsevat? Mitä ja millaista ohjausta, työkaluja ja tietoa tarvitaan? Miten kaavoitusta pitäisi kehittää?

Kestävät alueet käytännössä, näkökulmana energia ja energiatehokkuus
Projektipäällikkö Jessica Karhu, Green Building Council Finland

  Onnistumiset, oppimiset, esteet ja haasteet
  Kooste kahdeksalta pilottialueelta / Nordic Urban Development –hanke

10:15 Tauko

10:30 Parhaat hankkeet ja uskaliaimmat kokeilut energiatehokkuudessa alueille

   Tampereen energiatehokkuushankkeet ja kokemuksia työkaluista – CoZED, TARMO ja KEKO B,

Elina Seppänen ja Tiina Sahakari, Tampereen kaupunki

   Energiatehokkuusratkaisut pientaloissa, miten kunta ohjaa rakentamista, case Vantaan asuntomessut,

Pasi Heiskanen Suomen Asuntomessut

   Sähkövarastot alueiden energiatehokkuudessa Helsingissä – Cityopt-hanke,

Åsa Hedman, VTT

   Asuinalueiden energiatehokas korjaaminen,

Satu Paiho, VTT

   Skanssin asukkaat tuottavat energiaa kaupungille,

Antto Kulla, Turku Energia

12:00 Lounas (omakustanne)

13:00 Työpajan tausta ja tavoitteet

Mitä lähes nollaenergiarakentaminen (NZEB) tarkoittaa?
Antti Irjala, ympäristöministeriö

NZEB tavoitteita toteuttavan asemakaavan ratkaisumalleja
Arkkitehti Kimmo Lylykangas

NZEB yhdyskunnissa – mihin pitää varautua?
Johtaja, kaupunki ja aluekehitys Pasi Rajala, Ramboll Oy

13:45 TYÖPAJA (kahvit työn lomassa)

NZEB yhdyskunnissa –mihin pitää varautua, mitä aluesuunnittelijan pitää osata ja tietää? Miten voi edistää ja vaikuttaa energiatehokkuuteen aluesuunnittelussa?

Rinnakkaiset teemaryhmät (kysymykset täsmentyvät)

  Millaista osaamista ja osaajia tarvitaan koulutuksessa NZEB / kaavoitus?
  Hajautetun energiatuotannon tuomat uudenlaiset haasteet aluesuunnittelulle ja –toteutukselle?
  Energian eri tuotantomuodot nyt ja tulevaisuudessa: keskitetty, lähi ja hajautettu energiatuotanto ja kaavoitus. Mitä pitää huomioida, mihin pitää varautua?
  Nykyiset kaavoituskäytännöt ja selvitykset suhteessa NZEB:iin. Tarvitaanko uutta tietoa ja ohjeita?

Keskeiset johtopäätökset

15:30-16:00 Päivän yhteenveto

  Tärkeimmät opit ja jatkotoimet energiatehokkaaseen aluesuunnitteluun


Ilmoittautuminen

Tilaisuus on täynnä.