Päivä ja aika / Date & Time:
08/11/2018
8.30–16.00

Paikka / Location:
Ympäristöministeriö


RAKENTAMISEN KIERTOTALOUDEN AJANKOHTAISPÄIVÄT 7.-8.11.2018 YMPÄRISTÖMINISTERIÖSSÄ

Kiertotaloussprintin tulosseminaarissa kerrotaan kehitystyön tuloksista ja luodaan katsaus käynnissä oleviin ja uusiin hankkeisiin.

Alustava ohjelma (muutokset mahdollisia)

08.30

Kahvitarjoilu

Kiertotalous rakentamisessa tänään

09.00

Tilaisuuden avaus

09.10

Circular economy and investments – what money can do?

tbc

09.40

Suomen kiertotaloustiekartta

Nani Pajunen, Sitra

10.10

Materiaalitehokkuusohjelman päivitys

Mika Honkanen, TEM

10.40

Kiertotalous Pohjoismaissa

Jessica Karhu, GBC Finland

11.00

Miten julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kiertotaloutta?

Matti Kuittinen, YM

11.30

Lounastauko ja verkostoitumista

Kiertotaloussprintin hankkeen ja tulosten esittely

12.15

Hankkeen ja tulosten esittely

Jessica Karhu, GBC Finland

12.25

Toimenpide-ehdotukset kiinteistö- ja rakennusalalle

12.45

Rakennushankkeen kiertotalouskriteerit

(työryhmien vetäjät)

13.00

Kiertotaloushankkeet Suomessa

Jessica Karhu, GBC Finland

13.10

Saatavilla oleva koulutus

Lauri Tähtinen, GBC Finland

13.30

Kahvitauko ja verkostoitumista

Katsaus käynnissä oleviin rakentamisen kiertotaloushankkeisiin

13.45

WOOL2LOOP

13.55

Siirrettävien palvelurakennusten ympäristöedut

14.10

Miltä kiertotalouteen siirtyminen edellyttää päättäjiltä

Anders Adlercreutz

14.30

Paneelikeskustelu: Miten kiertotalouden periaatteet saadaan käyttöön rakennusalalla?

15.00

Loppupuheenvuoro ja yhteenveto.

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/6560a708-e7e4-48f4-b948-a4f9003b13bf?displayId=Fin1594333

Lisätietoja Sitran tukemasta Kiertotaloussprintistä: www.figbc.fi/kiertotalous