Karttaa ei ole saatavissa

Päivä ja aika / Date & Time:
14/02/2019
8.30–16.00

Paikka / Location:
BIM-kampus


Onko hiilineutraalius kiinteistöalan uusi päätavoite ja mitä se ylipäätään tarkoittaa?
Mitä tiukentuvat ilmastotavoitteet merkitsevät rakennusalalle ja rakennushankkeille? Onko hiilineutraalius kiinteistöalan uusi päätavoite ja mitä se ylipäätään tarkoittaa? Millaisia suunnitelmia ympäristöministeriöllä on rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen suhteen?
Kuinka rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä voidaan ohjata ja mitata?
Päivitä itsesi kartalle keskeisistä trendeistä, tulevista lainsäädäntösuunnitelmista ja opi, kuinka rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä voidaan ohjata hankkeissa ja hyödyntää niin hiilineuraaliuden saavuttamisessa, vastuullisuusraportoinnissa kuin ympäristösertifioinneissakin.

Kiinnostus rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksia ja erityisesti hiilijalanjälkeä kohtaan kasvaa jatkuvasti niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin tiukentuvien ilmastotavoitteiden kautta. Ympäristöministeriö on julkaissut tiekartan, joka tähtää rakennuksen elinkaare ilmastovaikutusten tuomiseen osaksi rakennusalan lainsäädäntöä  (lisätietoja),  julkaissut laskentamenetelmän, joka on nyt lausuntovaiheessa ja laskennan pilotointi oikeissa rakennushankkeissa on käynnissä. Kaikki suurimmat Suomessa käytetyt ympäristösertifiointijärjestelmät ovat ottaneet elinkaaren ympäristövaikutusten arvioinnin osaksi hankkeiden arviointia.

Koulutuksessa rakennusalan ammattilaiset oppivat:

  • Millaisia ovat alan trendit kuten tiukentuvat ilmastotavoitteet, EU:n komission Level(s), YM:n tiekartta ja laskentamenetelmä, EN-standardit, Ympäristöselosteet jne.) ja kuinka ne vaikuttavat rakennusalaan
  • Kuinka elinkaarivaikutuksia voidaan hyödyntää tavoitteenasetannassa, hankkeiden ohjauksessa, vihreissä hankinnoissa ja ympäristösertifioinneissa (LEED v4 ja BREEAM Intl)
  • Kuinka hiilijalanjälkeä lasketaan käytännössä (tietomallia hyödyntäen tai ilman)
  • Kuinka hankkeiden hiilijalanjälkeä voidaan pienentää
Kurssilla käydään läpi rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta käytännön harjoituksena käyttäen opetusvälineenä One-Click-LCA työkalua.
Kurssin kouluttajana toimii Tytti Bruce (Bionova)

 

Ohjelma ja aikataulu:

8:40 Aamukahvi

8:50 – 9:00 GBC:n aloitussanat

9:00 – 9:40 Rakennuksen hiilijalanjälki – mitä ja miksi?

9:40 – 10:20 Hiilijalanjäljen arvioinnin perusteet ja menetelmät

10:20 – 10:30 Tauko

10:30 – 11:00 Hiilijalanjälki rakennusten päästöjen ohjauksessa

11:00 – 11:40 Rakennuksen elinkaaripäästöjen vähentäminen

11:40 – 12:40 Lounas

12:40 – 13:00 Laskennan vaiheet käytännössä

13:00 – 14:45 Laskuharjoitukset One Click LCA -ohjelmistolla

14:45 – 15:15 Hiilijalanjäljen hyödyntäminen ympäristösertifioinneissa

15:15 -15:30 Yhteenveto ja kysymykset

15:30 Lopetus

(vähäiset muutokset mahdollisia)

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.