Päivä ja aika / Date & Time:
13/02/2018
13.00–16.00

Paikka / Location:
GBC Finland


Vuoden ensimmäisen Vihreän Foorumimme aiheena on vihreä asuntolaina, jota kehitellään yhteiseurooppalaisessa Energy efficient Mortgages Action Plan (EeMAP) -hankkeessa European Mortgage Federationin, World Green Building Councilin Eurooppa-verkoston, E.onin, RICSin, Ca’Foscarin yliopiston sekä tutkimuskeskus SAFE:n johdolla. Mukana on jo laaja joukko tärkeitä sidosryhmiä.

Millaisia vaikutuksia rakennuksen korkealla energiatehokkuudella tai kunnianhimoisilla energiakorjaustavoitteilla voisi olla lainan myöntämis- ja muihin ehtoihin? Entä miten energiatehokkuus vaikuttaa kyseisen rakennuksen markkina- tai vakuusarvoon? Mitä vaikutuksia tällä on asiakkaan maksukykyyn tai muihin lainariskeihin? Ja miten rahoittajat tästä hyötyvät?

EeMAP-hankkeessamme laaditaan suosituksia, joiden pohjalta tullaan kehittämään energiatehokkuuteen kannustavaa, niin sanottua vihreää asuntolainaa Euroopan markkinoille. Haluamme luoda yksinkertaisen ja standardoidun viitekehyksen vihreille asuntolainoille raivaamaan tietä markkinoille. Selkeästi määritelty kestävyyden arviointiprosessi myös auttaisi pankkeja tekemään eroa vihreän ja “tavallisen asuntolainan” välillä riskinhallintaprosesseissaan. Tämän tueksi tarvitaan ohjeistusta pankeille siihen, miten ja mitä määritellä asunnon arvoa suhteessa rakennusten energiatehokkuuteen, sillä yksinkertaiset energiatehokkuutta mittaavat indikaattorit auttaisivat pankkeja integroimaan energiatehokkuuden tarkastelun myös luottoriskiarviointiin.

Vihreän asuntolainan moninaiset hyödyt

Tällaisen lainan avulla eurooppalaiset voisivat saada helpotuksia asuntolainansa ehtoihin hankkiessaan energiatehokkaampia asuntoja tai toteuttamalla energiatehokkuutta parantavia muutostöitä. Helpotukset voivat olla esimerkiksi suotuisamman korkokannan tai lisäpääoman muodossa.

Hankkeen kantavana ajatuksena on myös, että energiatehokkuuteen panostaminen madaltaa pankkien lainariskiä, kun asiakkaan takaisinmaksukyky on parempi ja kiinteistön arvo nousee. Tämä pyritään todistamaan EeMAPin vuonna 2018 käynnistyvässä pilotointivaiheessa. Energiatehokas, ja siten oletetusti riskittömämpi asuntolainakanta voisi mahdollistaa pankeille myös alhaisemmat pääomavaatimukset ja edullisemman varainhankinnan, mikä toimisi merkittävänä kannustimena tällaisen lainatuotteen lanseeraukselle.

Ohjelma

EeMAP: Miten asuntolainat voisivat edistää energiatehokkuutta?

  • Sami Lankiniemi, projektipäällikkö, GBC Finland
  • James Drinkwater, Regional Director, World Green Building Council

Vihreä asuntolaina pankkien kannalta tarkasteltuna

  • Marie Louise Andersen, Policy Adviser, European Mortgage Federation / European Covered Bond Council
  • Elina Salminen, analyytikko, Finanssiala
  • Juho Maalahti, ESG analyytikko, Nordea

Työpaja: Energiatehokkuus osana asuntolainaa – arviointiprosessi Suomen näkökulmasta

Loppukeskustelu ja yhteenveto

Huom! Osa puheenvuoroista englanniksi.


Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan 9.2. mennessä tällä nettilomakkeella tai sähköpostitse info@figbc.fi.

Tilaisuus on avoin ja maksuton, mutta vaadimme ennakkoilmoittautumisen. Paikkoja on rajoitetusti.


Lisätietoja Sami Lankiniemeltä (etunimi.sukunimi@figbc.fi).

Taustatietoa:

 

 

Kuva: Samuel Zeller