Green Building Council Finland ja World Green Building Council järjestivät yhdessä Stora Enson ja Euroopan komission kanssa seminaarin ja työpajan rakennusten eurooppalaisten elinkaari-indikaattoreiden kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi tiistaina 9.5.2017.

Euroopan komissio esittelee kesällä 2017 tavoitteensa kestävän rakennetun ympäristön ja rakennusten kestävyyden mittaristoksi. Tämän mittariston tavoitteena on luoda Eurooppaan yhtenäinen tapa kestävyyden arvioimiseksi ja esittämiseksi. Mittariston tavoitteena on olla yhteensopiva nykykäytäntöjen kanssa sekä tukea siirtymistä elinkaari- ja kiertotalousajatteluun. Sarjassaan ensimmäinen työpaja toteutettiin Suomessa, koska Suomella on pitkät perinteet hyvälle julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle ja kiinteistö- ja rakennusalan elinkaariajattelun kehittämiselle.

Työpajan tulokset vaikuttavat suoraan Euroopan Komission, GBC Finlandin ja WorldGBC:n yhteiseen ehdotukseen siitä, miten mittaristoa viedään ja sovelletaan käyttöön.

Lue lisää tilaisuuden lehdistötiedotteesta

Lisää taustatietoa Jessica Karhun blogista


 

Share →