Green Building Council Finlandin toimintavuosi on lähtenyt hyvin käyntiin. Uudistunut, vuoden alussa toimintansa aloittanut hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa noin viikko sitten. Näin vuoden alussa on hyvä tarkastella sitä, mitä on tulossa. Olen koonnut muutamia nostoja niin omasta kuin hallituksenkin näkökulmasta alla olevaan koosteeseen. Nostot ovat nimenomaan nostoja ja paljon muutakin on tottakai luvassa.

Vuoden 2017 painotuksia

Jäsenyhteydenpito Näen tarpeen parantaa yhdistyksen ja sen jäsenten välistä yhteydenpitoa. Yhteydenpito GBC:n ja jäsenorganisaatioiden kesken tuntuu nimittäin vaihtelevan; toiset teistä ovat erittäin aktiivisesti mukana ja tiedonkulku on verrattain hyvällä tasolla puolin ja toisin, vaikka parannettavaakin taatusti löytyy. Osa jäsenistämme taas on vaikkapa itselleni vieraita jopa siten, etten tunne jäsenen tämänhetkisiä ajankohtaisuuksia, odotuksia GBC:een toimintaa kohtaan tai keskeisiä yhteyshenkilöitä.

Tilanteen parantamiseksi tarvitaan kohtaamisia ja keskusteluita, joko kahdenkesken tai esimerkiksi toimikuntien yhteydessä. Haluan itse olla tässä asiassa aktiivinen, mutta myös meitä GBC:n työntekijöitä saa kutsua kylään. Tämä yhteydenpidon syventäminen koskee jäsenten lisäksi muitakin sidosryhmiä. Lisäksi haluamme kehittää viestinnällistä yhteistyötä ja välittää jäsentemme sisältöjä ja uutisia kauttamme ja kanavissamme. Laittakaa siis meille rohkeasti tietoa tapahtumistanne, saavutuksistanne sekä muista uutisista.

Toimikuntatyöskentely keskiöön Viisi toimikuntaamme ovat yhdistyksen kovinta ydintä ja tuovat suurimman lisäarvon jäsenillemme. Jotta näin on jatkossakin, kiinnitämme huomiota kahteen asiaan. Ensinnäkin toimikuntien välisiä synergioita voidaan tunnistaa ja työskentelytapoja kehittää. Toiseksi meidän tulee varmistaa toimikuntien uudistuminen eli mahdollistaa uusien henkilöiden mukaantulo.

Jälkimmäiseen liittyen hallitus on päättänyt siirtyä määräaikaisiin, kahden vuoden mittaisiin toimikuntakausiin 1.1.2018 alkaen siten, että uusien toimikuntien kokoonpanot ja puheenjohtajat valitaan syksyllä 2017. Nämä kahden vuoden mittaiset toimikuntakaudet mahdollistavat uudistumisen. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö nykyiset toimikuntien jäsenet voisi jatkaa tehtävässään vaan sitä, että haluamme tarjota luonnollisen mahdollisuuden tehtäväkiertoon. On siis mietittävä mistä teemoista keskustellaan ja keiden on oltava paikalla. Toivotamme toimikuntiin uusia jäseniä jo nyt saman tien keväällä. Jos kiinnostusta löytyy, ota yhteys Jessicaan tai Samiin. Toimikuntien ovet ovat avoinna.

Kansainvälisyys jäsentemme hyödyksi Green Building Council Finlandilla on vahvaa kansainvälistä yhteistyötä. Keskeisin verkostomme on World Green Building Council ja sen Euroopan alueverkosto. Tulemme viestimään entistä laajemmin kansainvälisistä ajankohtaisista asioista ja kuulumisista. Tämän yleisen viestinnän lisäksi valmistelussa on muutamia merkittäviä tapahtumia, joista viestimme myöhemmin. Miten te toivoisitte hyötyä kansainvälisestä verkostostamme?

Muita tärppejä

Vuosikokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa on lisäksi laajahko lista muita asioita ja teemoja (katso kuva alla). Kuluvaa kevätkautta silmällä pitäen listasta kannattaa poimia teemoina esimerkiksi Rakennusten elinkaarimittarit (monia tunnistettuja kehityspolkuja; elinkaari-indikaattoreiden kehitystyö), koulutuksemme, kiertotalous (mitä GBC:een tulisi tehdä tämän asian edistämiseksi?) ja syyskuun globaali kestävän rakentamisen teemaviikko World Green Building Week.

Projektitoimintamme jatkuu alkuvuoden hyvin aktiivisena. Mutta kesään tultaessa kaksi nykyistä projektiamme, Build Upon ja Ilmastokatu, päättyvät. Katse onkin jo tulevassa, joten kartoitamme jäsentemme kannalta tarpeellisia ja mahdollisimman konkreettisia uusia projekteja. Heittäkää meille ideoita, niin katsotaan yhdessä miten voimme teemassa edetä.

Kaikki palaute ja vinkit ovat tervetulleita. Toimiston väki on olemassa jäseniä varten, joten älkää epäröikö ottaa yhteyttä. Viestitellään, tavataan ja keskustellaan kevään myötä!

 Mikko Nousiainen

 Toimitusjohtaja

etunimi.sukunimi@figbc.fi, 040 525 8440

Share →