Tulevaisuudentutkija: rakentamisen tulevaisuus on vihreä

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FinnBuild-messuilla tänä vuonna ensi kertaa järjestetty Rakennusalan Tulevaisuusklinikka esitteli rakennusalan megatrendejä ja heikkoja signaaleja.

Tulevaisuudentutkimuksen professori Sirkka Heinosen näkemysten mukaan rakentamisen tulevaisuus on vihreä:

1. Tulevaisuuden rakentamisessa tullaan kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota siihen

– miten rakennus liittyy ympäristöönsä

– miten rakennus kuluttaa energiaa koko elinkaarensa aikana

– miten muunnettavissa rakennus on käyttötarkoitukseltaan

– miten rakennus ilmentää käyttäjiensä elämäntapaa tai identiteettiä.

2. Rakentamisen viisi megatrendiä ovat

– ilmastonmuutos ja energiajärjestelmien muutos*

– väestönmuutos

– globalisaatio

– digitalisaatio

– elämysyhteiskunnan nousu.

*) Megatrendeistä ensimmäinen pureutuu nimenomaan vihreään rakentamiseen. Sirkka Heinonen kirjoittaa muun muassa näin:

”Kaikessa siinä mitä rakennetaan ja miten rakennuksia käytetään, ylläpidetään, korjataan, huolletaan ja muunnellaan, yhtenä näkökulmana pitäisi olla se, että kuinka voidaan lisätä ekotehokkuutta, vähentää energiankulutusta ja siirtyä uusiutuviin energiamuotoihin esimerkiksi lämmityksessä. Tärkeätä on rakennusmateriaalien kehittäminen sekä huomion kohdistaminen elinkaariajatteluun, asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeen ja laajemmin ekologiseen jalanjälkeen. Lisäksi tulee ottaa huomioon ilmastonmuutoksesta johtuvat lisääntyvät tulvat, myrskyt ja sateet rakennuspaikkaa, rakennusmateriaaleja ja rakenneratkaisuja valittaessa.”

Tulevaisuudentutkijan rakennusaiheinen blogi löytyy täältä.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami