Uusi energiatehokkuusdirektiivi etenee

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Euroopan unionin komission ehdotus uudeksi energiatehokkuusdirektiiviksi (EED) on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Direktiivin tarkoituksena on tehostaa EU:n jo aiemmin määrittämää tavoitetta vähentää päästöjen määrää 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Direktiivin arvioidaan astuvan voimaan loppuvuonna 2012. World Green Building Council kehottaa Euroopan varkoston kansallisia toimikuntia vaikuttamaan hallituksiinsa ja ottamaan aktiivisesti osaa direktiivin kehittämistyöhön.

Euroopan energiatehokkuusdirektiivillä on merkittäviä vaikutuksia rakennusalaan. EU on osin epäonnistunut päästöjen vähentämisessä tavoitteidensa mukaisesti: uuden direktiivin avulla päästöjen alentamista koskevia toimenpiteitä pyritään vastedes tehostamaan, World GBC korostaa.

EED:n pitkän aikavälin tavoitteena on muun muassa alentaa rakennuskannan energiakulutusta 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteet asetetaan vuosille 2020, 2030 ja 2040.  Välittömänä toimintatavoitteena on, että valtiot remontoivat vuosittain 3 % rakennuksistaan energiankulutuksen vähentämiseksi.

Suomen Green Buiding Council näkee, että direktiivin tavoitteet ovat lähtökohtaisesti hyvät. FiGBC muistuttaa, että vaikka tavoitteet saattavat lyhyellä aikavälillä heikentää kilpailukykyä, pitkällä aikavälillä ne ovat ennen kaikkea kannattavia. Vertailukohteena voi pitää Suomen metsäteollisuutta, joka tietoisesti on ottanut riskejä ja panostanut kulujen kasvusta huolimatta alan käytännöistä poikkeavaan kehitykseen. Uusien ratkaisujen kehittäminen on metsäteollisuuden tapauksessa johtanut paperituotannon kasvuun ja kansainväliseen menestykseen.

FiGBC kuitenkin huomauttaa, että toimintatapojen määrittämiseen tulee kansallisella tasolla kiinnittää erityistä huomiota, jotta ne ennen kaikkea palvelevat sekä kestävää kehitystä että kansallisia oloja. Direktiivin asettamien tavoitteiden on itsessään oltava kattavat, kestävät ja kunnianhimoiset.

Lue lisää:

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami