Ministeri Tiilikainen

 GBC Finland oli mukana Puutuoteteollisuus ry:n Terve kunta rakentuu puulle -kuntakiertueella kertomassa rakentamisen ympäristövaikutuksista. Maaliskuun 2017 aikana kiertue vieraili 12 paikkakunnalla. Ympäristövaikutuksia käsittelevä puheenvuoromme toteutettiin yhdessä ympäristöministeriön kanssa.

Ympäristövaikutukset ja niiden arvioiminen

Kiertueen tavoitteena oli viestiä kuntavaaliehdokkaille ja kuntien hankinnoista vastaaville virkamiehille puurakentamisen mahdollisuuksista sekä uudesta hankintalaista. Tavoitteena oli myös esitellä Puutuoteteollisuuden uutta opasta julkisista hankinnoista.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Ympäristöministeriön kanssa yhteisessä esityksessä kerroimme myös EU Komission tavoitteista rakennusten kestävyyden ydinindikaattoreiksi (GBC Finland järjestää tästä erillisen tilaisuuden ). Ympäristöministeriö julkaisee kesällä myös oppaan julkisten rakennushankkeiden ympäristökriteerien käytöstä. Sekä Komissio että Suomen hallitukset ovat  pitäneet tärkeänä, että julkiset rakennushankkeet toimivat kestävän rakentamisen edelläkävijöinä. Komissio onkin antanut suosituksia, miten julkisten rakennusten ympäristövaikutuksia pitäisi arvioida. Uutena mittarina Komissio nostaa esiin materiaalien valmistuksen ja resurssitehokkuuden. Läpinäkyvyyden ja avoimuuden takaamiseksi kestävyysvaatimusten pitää perustua standardeihin tai yhdessä sovittuihin tutkimuksiin perustuviin vakiintuneisiin käytäntöihin.

GBC Finlandin erityisasiantuntija Jessica Karhu

Puurakentamisen ympäristöystävällisyys perustuu puutuotteeseen varastoituneeseen hiilivarastoon. Jopa puolet puisen rakennustuotteen painosta on hiiltä, joka on poissa ilmakehästämme ollessaan sitoutuneena tuotteeseen. Tuotteen elinkaaren lopussa tämä hiili vapautuu ilmakehään esimerkiksi siten, että tuote poltetaan energiaksi. Siksi puutuotteen ympäristöystävällisyys riippuu siitä, onko sen kotimetsä hoidettu kestävästi. Toki puulla rakennus- ja sisustusmateriaalina on monia muitakin kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia.

Rakennetaan puusta

Kunnissa puurakentaminen kiinnostaa, erityisesti koulu- ja päiväkotirakentajia. Tavoitteena on usein hyvä ja terveellinen sisäilma. Myös mahdollisuus tukea paikallisten yritysten liiketoimintaa nähdään kiinnostavana lisänä.  Kiertueella esitellyt hyvät esimerkit, kuten Kuhmon Tuupalan puukoulu herättivät innostunutta keskustelua. Kyseisen koulun toteutuksessa oli hyödynnetty Kuntarahoituksen Vihreää rahoitusta.

Kiertueella osallistujien kanssa jutellessa tuli usein esiin, että kuntien omaa hankinta- ja rakennuttamisosaamista haluttaisiin lisätä, erityisesti ympäristöosaamisen näkökulmasta. Tarvitaan lisää tietoa hyvistä hankintamalleista, mitä kriteerejä voidaan käyttää kestävyyden määrittelyyn ja mitä ottaa huomioon rakennusprojektissa. Allianssimalli herätti odotetusti paljon keskustelua

Uusi hankintalaki auttaa

Uusi hankintalaki antaa mahdollisuuden vaatia hankinnan kohteelle jotain tiettyä ympäristömerkkiä tai ympäristöselostetta. Lisäksi toimittajalta voidaan vaatia tiettyä ympäristöasioiden hallintamenetelmää. Hintakriteerin lisäksi voidaan asettaa laatukriteerejä. Esimerkiksi alhainen elinkaaren hiilijalanjälkeä voi olla laatukriteeri.  Käytettävät merkit ja laatuvaatimukset eivät kuitenkaan saa olla syrjiviä. Lisäksi kustannusten arvioinnissa saa käyttää elinkaarikustannuksia.

 

Jessica Karhu

Lisätietoja: jessica.karhu@figbc.fi

Linkkejä:

https://www.facebook.com/tuupalanpuukoulu/

https://www.kuntarahoitus.fi/vihrea-rahoitus

Julkinen puurakentaminen

 

Share →