Menu
Menu

Verouudistus ja vihreä asuminen?

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Verotyöryhmä ehdottaa asuntolainan korkovähennyksen asteittaista poistoa. Korkovähennystä supistettaisiin vuosittain, kunnes vähennysoikeus poistuisi lopulta kokonaan. Hetemäen verotyöryhmän raportin sisältö ei tältä osin yllättänyt.

Aloin pohtia asiaa vihreän asumisen näkökulmasta.

Jos asuntolainojen vähennyskelpoisten korkomenojen osuutta alennetaan, voisiko tämän alentamisen sitoa jollain tavalla asumisen vihreyteen? Näin ajatuksen tasolla: mitä jos ekologisesta asunnosta saisikin korkovähennyksen pidempään kuin ekosyöpöstä asunnosta?

Taloussanomissa haastateltu Sampo Pankin ekonomisti Lauri Uotila oli sitä mieltä, että korkovähennyksen poisto ei vaikuttaisi voimakkaasti asuntojen hintoihin. Mutta kasvattaisikohan asunnon energiatehokkuuteen sidottu korkovähennysoikeus vihreän asumisen suosiota?

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami