Menu
Menu

Viherkatoista uusi vihreän rakentamisen toiminta-alue

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Viherkattojen määrä on  kasvussa, ja siitä on tulossa hyvää vauhtia uusi viherrakentamisen toiminta-alue.

Viherkatot puhdistavat ilmaa sitomalla epäpuhtauksia, suojaavat rakenteita sääolosuhteilta, vähentävät eristysvaikutuksen takia energiakustannuksia ja vähentävät rakennusten jäähdytystarvetta.

Muutamia esimerkkejä viherkatoista maailmalla:

– Toronton viherkattolaki edellyttää, että uusilla asuinalueilla jopa 60 % kattoalasta on kasvillisuuden peitossa.

– Linzin kaupunki Itävallassa on tukenut viherkattorakentamista 1980-luvulta lähtien.

– Saksassa rakennetaan uusia viherkattoja 10 miljoonaa neliömetriä vuodessa.

– Viherkatot yleistyvät nopeasti myös Yhdysvaltojen pohjoisosissa.

Chicagon kaupungintalon viherkatolla on mitattu aurinkoisella säällä jopa 4,4 celsiusastetta matalampia lämpötiloja kuin naapurikatoilla. Kuva: Chicagon kaupunki

Suomessa keskustelu viherkatoista on toistaiseksi ollut vähäistä.

Helsingin yliopistossa on kuitenkin tänä vuonna käynnistetty hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on löytää paras mahdollinen viherkattoratkaisu suomalaisiin olosuhteisiin. Hankkeen tarkoitus on suunitella ja testata suomalainen viherkattokonsepti ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille.

Viherkatot osaksi kaupunkia -hankkeen toteuttajat ovat Luonnontieteen keskusmuseo ja Helsingin yliopoiston kaupunkiekologian tutkimusryhmä.

Tutkimushankkeesta enemmän täällä (Luonnontieteellinen keskusmuseo)

Tiistain 3.5. Helsingin Sanomissa oli aihetta käsittelevä juttu (linkki juttuun).

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami