Menu
Menu

Vihreä rakentaminen – tämä on matalaenergiatalo

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Avaamme muutamia vihreyteen ja rakentamiseen liittyviä termejä ja annamme konkreettisen esimerkin. Nyt vuorossa on matalaenergiatalo.

Mikä on matalaenergiatalo?

– Vuoden 2010 alusta voimaan tulleiden uusien rakentamismääräysten ohjeiden mukaan matalaenergiarakennusta suunniteltaessa tulisi laskennallisten lämpöhäviöiden olla enintään 85 % rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä.

– Matalaenergiatalolla tarkoitettiin aiemmin taloa, jonka lämmitysenergiankulutus on puolet verrattuna sellaiseen taloon, joka täyttää rakentamismääräysten minimivaatimukset.

Motivan mukaan matalaenergiatalo kuluttaa lämmitysenergiaa Etelä-Suomessa alle 60 kWh/brm² vuodessa ja Pohjois-Suomessa alle 90 kWh/brm² vuodessa. Passiivitaloissa vastaavat luvut ovat 20 kWh/brm²  ja 30 kWh/brm².

Energiatehokas koti –kampanjan mukaan energiankulutus jakautuu matalaenergiatalossa näin:

– huonetilojen lämmityksen energiankulutus (noin 50 %)

– lämpimän käyttöveden energiankulutus (noin 20 %)

– valaistuksen ja kodin laitteiden energiankulutus (noin 30 %).

Matalaenergiataloa suunnitellessa pitää siis kiinnittää huomiota rakenneratkaisujen lisäksi myös talotekniikan ja sähkölaitteiden energiatehokkuuteen. Tavoitteena on toimiva koti, jossa on terveellinen ja puhdas sisäilma.

Suomen ensimmäinen matalaenergiakerrostalo valmistui Heinolaan vuonna 2009.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami