Menu
Menu

Vihreä rakentaminen Wikipediassa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suositun verkkotietosanakirjan Wikipedian mukaan vihreällä rakentamisella (green building, green construction tai sustainable building) tarkoitetaan rakentamista, jossa rakentamisen ympäristövaikutukset huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren ajan – rakennuksen  sijoittamisesta ja  suunnittelusta, rakentamisessa käytettyihin prosesseihin, rakennuksen ylläpidosta ja käytöstä korjauksiin ja jopa sen purkamiseen saakka (http://en.wikipedia.org/wiki/Green_building)

Vihreän rakentaminen vähentää rakennuksen aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle. Wikipedia luettelee englanninkielisessä artikkelissaan vihreän rakentamisen tavoitteita, joita ovat sen suunnittelu, energiataloudellisuus ja energian tuotanto, veden kulutuksen vähentäminen ja veden laadun  parantaminen, materiaalien käyttö, sisäilman laadun parantaminen, käytön ja huollon optimointi sekä jätteiden käsittely.

Suomeksi Wikipedia on sen sijaan ajastaan jäljessä, sillä verkkotietosanakirjan vihreä rakentaminen -haku johtaa ekorakentaminen-artikkeliin. Se puolestaan  keskittyy pääasiassa eristeisiin ja lämmöntuottoon. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Vihreä_rakentaminen).

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami