Energy Efficient Mortgages Action Plan (EeMAP) -hankeessa on julkaistu vihreän asuntolainan määritelmä, joka perustuu laajaan sektorirajat ylittävään yhteistyöhön ja yli 40 Eurooppalaisen pankin tekemään pilotointiin.

Vihreän asuntolainan edellytyksenä on paikallisen parhaan käytännön ja EU-lainsäädännön ylittävä energiatehokkuus uudisrakentamisessa tai  energiankulutuksen vähetäminen yli 30% korjaushankkeissa.

GBC on ollut mukana hankkeessa ja tulemme jatkamaan työtä määritelmän jalkauttamiseksi Suomen markkinoille vuoden 2019 aikana, yhdessä jäsentemme ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Share →